מאמר דעה

יוצאים מהמשבר הכלכלי- כך עושים זאת נכון

| מאת:

עם ירידת התחלואה והסרת המגבלות על הפעילות הכלכלית במרבית ענפי המשק, המדיניות הממשלתית צריכה לכוון להתאוששות מכלילה ובת קיימא, תוך הדגשת גידול מהיר בתעסוקה

Flash 90

המשק הישראלי מראה סימני יציאה מהמשבר הכלכלי ונראה כי אנחנו במסלול של חזרה זהירה לשגרה. כדי לתמוך בהתאוששות, נדרש המשך הרחבה פיסקלית והרחבה מוניטרית, כל עוד פער התוצר משמעותי, וזאת כדי למנוע העצמה של הנזקים הכלכליים וההשלכות ארוכות הטווח של המשבר. במקביל, ההוצאה הממשלתית צריכה לעבור ממיקוד ברשתות הביטחון לתמיכה בהתאוששות. זה הזמן להשקיע בתשתיות, ובראשן התחבורה הציבורית, להשקיע בהון אנושי, ולהעביר רפורמות לשיפור הסביבה העסקית תוך ייעול הרגולציה  והגברת התחרותיות במשק.

לכשתקום הממשלה הבאה על תקציב המדינה להציג מתווה הדרגתי להחזרת החוב הציבורי לרמה בת קיימא, באמצעות ייעול ההוצאה הציבורית ועלייה בתקבולי המיסים שיישומו יתחיל כאשר ההתאוששות של הפעילות הכלכלית תתבסס.

המשבר חידד את החשיבות לקיומם של שירותים ציבוריים איכותיים מתפקדים, ובראשם מערכות החינוך, הבריאות והרווחה. כולנו שילמנו את המחיר של הזנחת חלק מהם לאורך שנים רבות, כך שלמעשה המרחב לצמצום ההוצאה הציבורית האזרחית מוגבל. העלאת תקבולי המיסים צריכה לפעול קודם כל על ידי ביטול פטורים ממס שאין להם הצדקה כלכלית חברתית, אך גם באמצעות העלאה מתונה של שעורי המס באופן פרוגרסיבי, כך שעיקר הנטל ייפול על האוכלוסיות החזקות.

באשר לטיפול בשוק העבודה בעת הזו, חשוב להעביר את הדגש מרשת ביטחון באמצעות דמי אבטלה לתמרוץ וסיוע בחזרה לתעסוקה. כדי למנוע גידול חד של אוכלוסיית הרווחה חשוב להתחיל ב"גמילה" מדמי האבטלה בתהליך הדרגתי ולתמרץ מובטלים לחזור לתעסוקה, גם אם יאלצו להתפשר על שכרם במשרה הבאה, באמצעות השלמת שכר למי שהתפשר על שכר נמוך יותר. זאת לצד אכיפת מבחן התעסוקה, כלומר שלילת דמי האבטלה מאלו שבוחרים שלא  לחזור לתעסוקה.  

בענפים רבים סביר שלא נחזור לרמת התעסוקה ערב המשבר הן בשל פיטורי התייעלות והן בגלל ביקושים שיוותרו נמוכים. לכן, נדרשת פעילות נרחבת של התאמת כישורי המובטלים לצרכים המשתנים של המעסיקים. לצורך כך על הממשלה  להקצות משאבים לאבחון, הכוונה, הכשרה מקצועית והשמה בתעסוקה, תוך חיזוק יכולתו של שירות התעסוקה והתאמתו לעידן הנוכחי.  

כדי שההכשרה המקצועית תסייע להשתלבות מוצלחת בשוק העבודה חשוב שהיא תכלול הכשרה במיומנויות יסוד, כישורי שפה ואוריינות דיגיטלית באחריות ומימון ממשלתי מלא. וכן הכשרה המבוססת על צרכי מעסיקים, באמצעות הקמת מערך מידע על צרכי המעסיקים וגיבוש תכנים בשיתוף ובאחריות מנהלת מעסיקים, ובמימון ממשלתי.

פורסם לראשונה בידיעות אחרונות.