סקירה

השפעות משבר האקלים על שוק העבודה, וכיצד ניתן להיערך לשינויים?

| מאת:

דיגיטציה, טכנולוגיות חדשות ומעבר לכלכלה ירוקה יאלצו את שוק העבודה לחשב מסלול מחדש. לפי ארגון העבודה העולמי, משבר האקלים לבדו מציב בסיכון כ-1.2 מיליארד משרות. על ממשלות לנקוט כעת בצעדים שיאפשרו מעבר חלק של משרות ואוכלוסיות למציאות המשתנה, דוגמת הכשרות מקצועיות מותאמות

Shutterstock

על רקע התכנית הלאומית להפחתת פליטות "ישראל 2050 – כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת" צפוי המשק הישראלי בשנים הקרובות לעבור שינויים דרמטיים לאור המעבר למשק דל פחמן. התמורות הנגזרות מכך בשוק העבודה מצריכות את הגופים האמונים על הכשרות מקצועיות בישראל להיערך להכשרת כוח האדם הנדרש לתחומים הירוקים.   המלצה זו מקבלת משנה תוקף לאור המגמות הגלובליות והמלצות הארגונים הבינ"ל אותן נסקור בנייר זה.

שוק העבודה העתידי - ירוק יותר, דיגיטלי יותר

מגמות הדיגיטציה והמעבר לכלכלה ירוקה צפויות לשנות את מבנה שוק העבודה, לייצר משרות חדשות במקצועות חדשים ולעצב מחדש משרות אחרות או להעלימן. לפי הנציבות האירופית, על מנת לצלוח את השינויים הדיגיטליים והירוקים השלובים זה בזה (המכונים The Twin  Transition) ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם לצמיחה ולתעסוקה יש הכרח לערוך שינוי במערך המיומנויות בשוק העבודה באמצעות יוזמות חדשות להכשרה מקצועית, הכשרה מחדש ועיצוב מחדש של החינוך בכל רמות ההשכלה ובכל תחומי החיים.European Commission, European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, Social Fairness and Resilience, July 2020.

משבר הקורונה ומשבר האקלים

במסגרת תהליך היציאה ממשבר הקורונה והתנעת הפעילות הכלכלית מקבלי החלטות ברחבי העולם מעצבים מחדש את מדיניות שוק העבודה. ארגונים בינלאומיים רואים במאמץ זה הזדמנות לערוך שינוי רב-מערכתי לכלכלה ירוקה וברת-קיימא תוך יצירת מיליוני עבודות ירוקות חדשות ברחבי העולם והשגת היעדים שהוגדרו להתמודדות עם משבר האקלים. לפי הערכות ה-ILO, במהלכים אלה פוטנציאל אדיר ליצירת משרות חדשות בעיקר במגזר הבריאות הציבורית ובעבודות ירוקות: 24 מיליון עבודות יוכלו להיווצר בעולם באמצעות המעבר לכלכלה ירוקה עד 2030.Laura Aka, Looking toward an environmentally-focused jobs recovery, Working Nation, 22 April 2021. טיבן של תכניות היציאה ממשבר הקורונה שמיישמות מדינות לא רק על פי קריטריונים כלכליים אלא גם קריטריונים סביבתיים.

משבר הקורונה חידד את הקשר בין בריאות וסביבה לבין תעסוקה- בעשורים האחרונים נסק מספר התפרצויות המגפות שמקורן ברובו מנגיפים שעברו מבעלי חיים כתוצאה מתנאים סביבתיים מעשה ידי אדם. המגבלות על הפעילות הכלכלית שהוטלו על מנת לבלום את המגפה הביאו להפחתה דרמטית איך זמנית בלבד בזיהום האוויר העולמי. זיהום אוויר מעצים את הסיכון להידבק במחלות ומזיק לבריאות גם בפני עצמו, ולפי הערכת ה-OECD עלויות הטיפולים הרפואיים והפריון שאבד מסתכמות לטריליוני דולרים בשנה. המגפה העצימה גם את תופעת זיהום בים בפלסטיק עם העלייה בשימוש באמצעי מיגון רפואיים, אשר מיתרגמת להפסד של 13 מיליארד דולרים בשנה ומאיימת על עבודות בתעשיות הדיג והתיירות.ILO, COVID-19 and the world of work: Jump-starting a green recovery with more and better jobs, healthy and resilient societies, July 2020, p. 2.

מעבר לכך, משבר האקלים צפוי להעלים כ-1.2 מיליארד משרות שוות ערך לכ-40% מכוח העבודה העולמי.Ibid, p. 3 שינויי האקלים צפויים להוביל לגלי הגירה שיעמיסו עוד יותר על התשתיות הציבוריות ושוק העבודה, דבר שיעמיד את העובדים המהגרים בסיכון לעבודת כפייה וניצול. הפחתת פליטות גזי החממה בעקבות הסגרים היא זמנית בלבד והן ישובו לשיעורן המקורי אם לא יחול שינוי רדיקלי בדפוסי הצריכה והייצור. הנטייה לריחוק חברתי מהמגפה צפויה לגרום לעלייה במספר הרכבים בכבישים.

מה ממשלות עשו עד כה?

במסגרת מאמצי ההתאוששות הירוקה מהשבר, מדיניות סיפקו מענקים, הלוואות והקלות מס ליצירת תחבורה ירוקה, קידמו כלכלה מעגלית, מחקר אנרגיה נקייה ופיתוח תעסוקה.OECD, Making the Green Recovery work for jobs, income and growth, October 6th, 2020, p. 4. הן סיפקו סיוע פיננסי למשקי בית ועסקים עבור שיפורי יעילות אנרגטית ומתקני אנרגיה מתחדשת, ומימנו תכניות ליצירת עבודות ולהתנעת פעילות כלכלית בשיקום המערכת האקולוגית. בהיבטי השקעות, עדכנית לאוקטובר 2020, ממשלות השקיעו בסקטור האנרגיה והתחבורה הקרקעית, והשקיעו פחות בתעשייה, חקלאות, ייעור, ניהול פסולת ובהכשרות להקניית מיומנויות ירוקות. בהקשרי תחבורה אורבנית, ממשלות פועלות להקצות מחדש שטחים שנועדו לתחבורה ברת-קיימא כמו הליכה, רכיבה על אופניים, תחבורה ציבורית, ניידות-מיקרוניידות-מיקרו היא צורת תחבורה שמתבססת על כלי תחבורה קטנים וקלי-משקל (עד 500 ק"ג) שמונעים על ידי בני אדם או באופן חשמלי ונמצאים בבעלותם או שמוצעים להשכרה בערים שונות בעולם. למשל, ריקשות, אופניים, אופנועים חשמליים. (Micro-Mobility). חלק מהמדינות קבעו תנאים סביבתיים לקבלת סיוע בהתאוששות לחברות בסקטורים מרכזיים, כדוגמת סקטור התעופה, ואף העניקו לתעשיות הרכב סיוע לטובת קידום טכנולוגיות לכלי רכב נקיים יותר.Ibid.

מאמצי היציאה מהמשבר האיצו תכניות סביבתיות קיימות- חל גידול בהשקעה באנרגיה מתחדשת בתמיכה ממשלתית במדינות מסוימות. בנוסף, מדינות האיצו תכניות לשיפור היעילות האנרגטית במבנים קיימים וכך יצרו פרויקטים שהם עתירי-עבודה ופשוטים להתנעה לאור מיעוט המיומנויות הנדרשות מצד העובדים.OECD, Making the Green Recovery work for jobs, p. 8. בנוסף, גברה ההבנה של חשיבות התמיכה בקהילות שנפגעות מהמעבר לכלכלה דלת-פחמן באמצעות הכשרה מחדש ובצעדים נוספים שיגדילו את המוביליות התעסוקתית ויתמכו בייסוד תעשיות אלטרנטיביות ובפיתוחן באותם אזורים. מנגד, ממשלות קידמו הקלות שונות ברגולציה סביבתית באופן שפוגע במאמצי השינוי הירוק בסקטורים השונים, בניגוד להמלצות ה-IMF וה-OECD.IMF, Greening the Recovery, Special Series on Fiscal Policies to Respond to COVID-19, p. 3.

מדיניות ממשלתית לשינוי מבני בכלכלה לטובת עמידה ביעדי אמנת האקלים

ארגונים בינלאומיים מקדמים אימוץ של חבילות סיוע ירוקות במדינות בראייה קדימה על מנת להתמודד עם משבר האקלים המתהווה.IMF, Greening the Recovery, p. 2. הם ממליצים לבטל את הסובסידיות הממשלתיות על דלקים מבוססי-מאובנים (Fossil Fuels).ILO, COVID-19 and the world of work: Jump-starting a green recovery with more and better jobs, healthy and resilient societies, July 2020, p. 10. זאת, תוך סיפוק תמריצים לחברות לשימוש באנרגיות מתחדשות אשר יתמכו בהמשכיות עסקית. במקביל, יש לשקול הטלת מס פחמן כדי להפחית תמריצים להשקעה בתעשיות עתירות-פחמן.IMF, Greening the Recovery, p. 3. יש להפחית מיסוי על עבודה והון כדי לעודד יצירת משרות והשקעה.

מתוך אותה ראייה ארוכת טווח חשוב להימנע מהשקעה בתשתיות ותהליכי הפקת-משאבים שאינם ברי קיימא.OECD, Making the Green Recovery work for jobs לפי ה-IMF ההשקעה הציבורית צריכה להיות ממוקדת בתשתיות מותאמות-אקלים כמו אנרגיה מתחדשת, מודרניזציה של רשת החשמל, תחבורה ציבורית, שיפור התשתית הדיגיטלית לצורכי עבודה מרחוק. עליה לתמוך בטכנולוגיה ירוקה ובאמצעי הסתגלות לזעזועי המשבר העתידיים.IMF, Greening the Recovery, p. 2. באשר לעובדים שצפויים להיפגע ממשבר האקלים עצמו, יש להעסיקם בפרויקטים ציבוריים שתורמים להסתגלות לשינוי האקלים.Ibid. בנוסף, ה-ILO מעודד השקעות בסקטורים בעלי פוטנציאל גבוה ליצירת תעסוקה שהם דלי-פחמן מטבעם (חינוך, טיפול).

ה-OECD מנחה להסיט כספי ציבור לטובת השקעה בחדשנות בחקלאות, שימוש בר-קיימא באדמה, מים ומשאבים ביולוגיים, בהסתגלות לשינויי האקלים ויצירת חוסן למשקים חקלאיים. בראייתו, ממשלות צריכות לתמוך בחדשנות ויזמות, שכן זהו המפתח ליצירת עסקים חדשים ומשרות, הגדלת הפריון והתנעת תהליכי ההתאוששות הירוקה. עליהן לייצר סביבה עסקית שתסייע לעסקים לצלוח את המעבר האנרגטי ולקדם פיתוח טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת, אחסון אנרגיה,  חימום וקירור מבנים, רכבים חשמליים, היברידיים וחסכוניים בדלק, טכנולוגיות ללכידת פחמן, אחסונו ושימוש בו. 

במקביל, מסכימים הארגונים הבינלאומיים שיש לערוך מעקב מתמיד אחר תופעות לוואי-סביבתיות שליליות אפשריות כתוצאה משינוי המדיניות באמצעות אינדיקטורים מוסכמים.OECD, Making the Green Recovery work for jobs, p. 13. את השינוי צריכים לתמוך קמפיינים תקשורתיים המיועדים לציבור הרחב שיציגו את הזיקה בין סביבה, בריאות הציבור וצמיחה כלכלית.

בתוך כך, יש לקדם שקיפות בנוגע לתקציבים הממשלתיים ביציאה ממשבר הקורונה- בדגש על כמה הם "ירוקים". תכנית Global  Recovery Observatory של פרויקט ההתאוששות הכלכלית ­­­­של אוניברסיטת אוקספורד מנהלת מעקב אחר תכניות היציאה מהמשבר של 90 מדינות שונות (ביניהן ישראל). התכנית מאפיינת את היקפן ביחס לתוצר של כל מדינה ואת המידה שבה הן עונות על דרישות סביבתיות באמצעות חלוקה ל-40 קטגוריות ו-150 תתי-קטגוריות. תכנית זו מאפשרת להשוות בין מדיניות של מדינות שונות להתאוששות מהמשבר יישומים ופתרונות מדיניות בתחומים שונים מרחבי העולם.UN environment program and Oxford University Economic Recovery Project, Are We Building Back Better? Evidence from 2020 and pathways to Inclusive Green Recovery Spending, Global Recovery Observatory, March 2020, p. 20.

כיצד מייצרים משרות ירוקות חדשות?

בקידום מעבר לכלכלה דלת-פחמן והפיכת הסקטורים הכלכליים לברי-קיימא יוכלו ממשלות בעולם לייצר משרות רבות חדשות:

 1. אנרגיה ירוקה- אנרגיה מתחדשת (בעיקר סולארית) מעסיקה יותר אנשים ליחדת השקעה ואנרגיה מאשר ייצור דלקים מאובנים. לפי הערכות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת (IRENA), סקטור האנרגיה הירוקה יוכל להעסיק 40 מיליון עובדים עד 2050 ושכלל מגזר האנרגיה יעסיק 100 מיליון אנשים ב-2050, כאשר כיום מועסקים בו 58 מיליון עובדים. בנוסף, מגזר היעילות האנרגטית יוכל לייצר עד 2.5 מיליון עבודות בשנה כחלק ממאמצי ההתאוששות. אוכלוסיות חלשות, ובפרט נשים ומיעוטים אתניים, לא ירוויחו מיצירת העבודות כתוצאה מהמעבר לאנרגיה ירוקה באותה מידה שתרוויח יתר האוכלוסייה. מעצבי המדיניות צריכים להתחשב בכך ולשאוף שהמעבר יתמוך בקבוצות חלשות בחברה.
 2. עבודות מבוססות טבע (להלן: Nature Based Solutions- NBS) - האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע (IUCN) הגדיר פתרונות מבוססי-טבע (NBS) כ"פעולות הגנה על מערכות אקולוגיות, ניהולן באופן בר-קיימא ושחזורן שפועלות לפתוח אתגרים חברתיים באפקטיביות ובאופן אדפטיבי אשר במקביל מספקות רווחה ומשפרות את המגוון הביולוגי".ILO & WWF, Nature Hires: How Nature-based Solutions can power a green jobs recovery, October 2020, p. 7.
 • ה-ILO שותף לתכנית הקרן העולמית לשימור חיות הבר (להלן: (WWF לפרויקטים של פתרונות-מבוססי טבע (להתמודדות עם בעיית התעסוקה ועם משבר האקלים. התכנית מקדמת תפיסה של יעדים כלכליים וסביבתיים כמשלימים תוך הישענות על ניסיון מפרויקטים שנשאו פרי בעבר במדינות ברחבי העולם. במסגרת התכנית, נקבעו 5 עקרונות מנחים לחבילות התאוששות ברות-קיימא ממשבר הקורונה: (1) שיפור הרווחה האנושית מבלי לפגוע בטבע (Do No Harm); (2) הקמת היסודות לשינויים עתידיים בסקטורים הכלכליים והמערכות; (3) שימוש במנגנונים מוסדיים קיימים ובשיטות מוכחות; (4) אימוץ גישות רב-שלביות חוצות-סקטורים: חבילות התאוששות מהמשבר צריכות להתמקד בשילוב בין פיתוח, אקלים וטבע כדי להגביר את הרווחה הלאומית; (5) מקסום יצירת עבודות הוגנות.Ibid, p. 4,6.
 • מבין הפתרונות שמציעה תכנית ה-NBS הפעילויות שמייצרות את המספר המרבי של משרות הן ייעור-מחדש, שיקום מערכות אקולוגיות ומקורות מים, ניהול מינים פולשים ויצירת ביטחון תזונתי באמצעות גישות של חקלאות אקולוגית (אגרואקולוגיה). אפשר לשלב פתרונות מבוססי-טבע עם פתרונות מסורתיים יותר, אך היתרון שלהם הוא בכך שערכם גובר עם הזמן לעומת פרויקטים של בניית תשתית בטכניקות קונבנציונליות אשר דורשים תחזוקה והחלפה לאורך זמן. חשוב לזכור שעל אף שפתרונות מבוססי-טבע הם חלק מחזון כולל לעתיד, הם יכולים לייצר משרות כבר בטווח הקצר כחלק מתכניות העסקה ציבוריות ולהביא להעסקת אוכלוסיות חלשות בשיקום המערכת האקולוגית.
 • יש ניסיון רב ברחבי עולם באימוץ פתרונות מבוססי-טבע ואפשר ללמוד ממנו כיצד להתמודד עם אתגרים חברתיים ולייצר תעסוקה תוך העצמת המגוון הביולוגי. דוגמה לכך היא תכנית Grain for Green (GfG) הסינית שהיא התכנית הגדולה ביותר בעולם לייעור-מחדש בה השתתפו 124 מיליון בני אדם. דוגמה אחרת היא יוזמתThe Great Green Wall באזור סאהל. מעבר ל-350 אלף העבודות שהיא מכוונת ליצור עד 2030, יישומה של התכנית באחד מהאזורים העניים ביותר בעולם מסייע להתמודד עם בעיית הביטחון התזונתי ובעיית המים המאיימת על רווחת חייהם של מיליוני בני אדם בעקבות המדבור הגובר עם התפשטות מדבר סהרה. כמו כן, תכנית שיקום המערכת האקולוגית הממשלתית בצפון גרמניה, Emscher Landscape Park (ELP), ייצר לאורך 20 שנה עשרות אלפי עבודות ומהווה מוקד משיכה תיירותי. לפי ה-OECD בארה"ב שיקום מערכות אקולוגיות מספק תעסוקה ל-126 אלף עובדים ומייצר עוד 95 אלף משרות בעקיפין. בפרט מציינים ב-OECD את אפשרויות התעסוקה בחקלאות אורגנית שהיא בדרך כלל עתירת-עבודה יותר מחקלאות קונבנציונלית.OECD, Making the Green Recovery work for jobs, income and growth, 2020, p. 10.
 • ישנם מספר קשיים שעומדים בפני יישום תכניות ה-NBS ובהם קושי בהשגת מימון, התאמת הרגולציה והחקיקה, שיפור בסיס הידע בתחום ושיפור שיתופי הפעולה בין הסקטורים השונים. התנאים שיצר משבר הקורונה מספקים הזדמנות ייחודית להתניע תהליך מהיר לפתרון הקשיים הללו, כאשר ההזדמנות המרכזית טמונה במינוף המימון להתאוששות מהמשבר. בנוסף, הענפים שנפגעו בחריפות מהמשבר, בהם קמעונאות, אירוח, מזון ובידור, מתאפיינים בכוח עבודה שמורכב בעיקרו מצעירים עם התמחות מועטה וגמישות ברכישת מיומנויות חדשות. לכן, העברתם למשרות שקשורות בפתרונות מבוססי-טבע אפשרית בעלות נמוכה.
 1. תחבורה ירוקה- להשקעה בתחבורה ירוקה יש פוטנציאל גבוה לייצור משרות איכותיות בטווח קצר- ובפרט להשקעה בכלי רכב חשמליים, תחבורה ציבורית, תשתיות לרכיבה על אופניים ולהליכה.UN environment program and Oxford University Economic Recovery Project, Are We Building Back Better?, p. 24.
 2. בנייה ירוקה ויעילות אנרגטית- השקעה ממשלתית בחידושים לייעול-אנרגטי, למשל מתקנים סולאריים על גגות, היא בין כלי המדיניות האפקטיביים ביותר ביצירת עבודות.UN environment program and Oxford University Economic Recovery Project, Are We Building Back Better?, p. 28.
 3. מחקר ופיתוח ירוקים ("הון טבעי")- כאמור, עמידה יעדי צמצום הפחמן תוך שימור רמת החיים הקיימת דורשת פיתוחים טכנולוגיים משמעותיים. זו מדיניות שאינה מתאימה לצורך של ממשלות בגידול מידי בכמות המשרות ביציאה מהמשבר, שכן עובר זמן מהשקעה במו"פ עד שמתקבלות תפוקות ממשיות והתעסוקה שמו"פ מייצר בטווח הקצר מוכוונת בעיקר לעובדים בעלי מיומנויות גבוהות בתעשיות ההייטק. אולם, הטווח הארוך מו"פ מספק תועלת רבה ומעודד יצירת תעשיות ומשרות חדשות.Ibid, p. 32.

עקרונות מנחים לפרויקטים ירוקים

חברות ייעוץ-אסטרטגיות וארגונים בינלאומיים שונים הגדירו עקרונות מנחים שונים לבחירת תכניות ממשלתיות להתאוששות ירוקה ממשבר הקורונה. להלן העקרונות שהגדירה (יולי 2020) Vivid Economics, חברת ייעוץ כלכלי-אסטרטגי, במסגרת שיתוף פעולה עם יוזמת ה-Finance For Biodiversity Initiative, לבחירת תכניות ליצירת עבודות במהלך שלב ההתאוששות מהמשבר:Vivid Economics Finance for Biodiversity Initiative, Green Employment and Growth: Integrating climate change and biodiversity into the response to COVID-19, Finance for Biodiversity Initiative, July 2020, p. 6.

 1. מידיים- אמצעי התאוששות שמייצרים משרות בטווח המידי. פרויקטים שלא דורשים הכשרה ארוכה ופיתוח מיומנויות יוצבו בראש סדר העדיפויות.
 2. בלתי-תלוי- המענק הממשלתי לתכנית צריך להיות זמני.
 3. ממוקד ביצירת עבודות- יש להעריך את מספר העבודות שהפרויקט ייצור באופן ישיר ועקיף. יש לקחת בחשבון גם את איכות המשרות, משך קיומן והמיומנויות שידרשו להן.
 4. שינוי ארוך-טווח- קידום צמיחה ארוכת-טווח וברת קיימא בהתאם ליעדי האקלים הגלובליים דרך השינוי מסקטורים עתירים בפחמן וסקטורים דלי-פחמן. יש לשקול את המידה שהפרויקט יפחית את הנטל הפיסקאלי העתידי על הממשלה באמצעות ייצור הכנסה חדשה או הפחתת עלויות עתידיות, מה עלות ההלוואה עבור הממשלה, האם ההשקעה מסייעת לסקטור במעבר לדלות-פחמן.
 5. ריחוק חברתי- כבר לא רלוונטי בעידן החיסונים.

בפרט, התייחסו ל-3 סוגים של פרויקטים שעומדים בתנאים הללו. הראשון הוא תכניות בסביבה כפרית, בהן השקעות בשיקום מערכות אקולוגיות או שיפורן. במסגרת זאת, יוזמות ייעור מחדש ושיקום יערות, שיקום אדמות כבול, שיקום צמחיית-חופים ושיקום חופים, חקלאות ברת-קיימא וחקלאות-ימית (Vertical Ocean Farming).Vivid Economics & Finance for Biodiversity Initiative, Green Employment and Growth, p. 1 הסוג השני הוא תכניות בסביבה עירונית, בהן הממשלה יכולה להשקיע על מנת ליצור מרחבים אורבניים ירוקים כמו פארקים ומסדרונות ירוקים. אלה פרויקטים שיכולים לייצר כמות גדולה יחסית של משרות בטווח הארוך, ודורשים השקעת הון נמוכה יחסית שיכולה להיות הדרגתית.Vivid Economics & Finance for Biodiversity Initiative, Green Employment and Growth, p. 12-13. הסוג השלישי הוא תכניות לתמיכה ציבורית בתאגידים המותנית בשימוש בשיטות ניטרליות או תורמות לסביבה בהיבטי בתי גידול ומגוון ביולוגי.

הגנה על עובדים ומעסיקים בהתאוששות הירוקה

ה-ILO ממליץ ליצור דיאלוג חברתי ממוסד בין הממשלה לבין ארגוני עובדים ומעסיקים שינחה את יישום מאמצי ההתאוששות הירוקה. כך, ארגוני עובדים ומעסיקים יכולים לייסד ועידות סביבתיות ברמת החברה או הסקטור ולפתח שיח על הממד הסביבתי של ההתאוששות ועל ההיבטים הכלכליים שלו כמו ביטחון תעסוקתי ובריאותי, שכר, שעות עבודה, פריון, חוסן עסקי ומיומנויות. הם יכולים לייעץ לממשלה בנוגע לאסטרטגיית ניידות ברת-קיימא למקום העבודה שתהיה בטוחה אך סביבתית. עוד הם יכולים לפתח פעילויות הכשרה על יעילות אנרגטית, ניהול מים חסכוני יותר, מחזור וצעדים שניתן ליישם במקום העבודה כדי להפחית את ההשפעה הסביבתית, לשפר את הפריון ולהפחית סיכונים בריאותיים לעובדים. בנוסף, חשוב לקדם פורמליזציה והגדלת התפוקה של פירמות קטנות ותנאי עבודה ראויים- כולל בריאות תעסוקתית, אמצעי בטיחות לממחזרים ועובדי פסולת.ILO, COVID-19 and the world of work, , p. 14-15.

יתרה מזאת, המשבר המחיש את האופן שבו משברים עולמיים משפיעים על עסקים ולכן ניתן ללמוד ממנו כדי לטפח את חוסנם של העסקים לקראת זעזועי האקלים. הארגון מקדם שילוב שיקולי סיכונים סביבתיים וטכנולוגיה בשיטות ניהול הסיכונים העסקיות, הגברת מוכנות של עסקים לאסונות באמצעות שינוי בר-קיימא בעת הנוכחית, פיתוח יכולת התמודדות עם שיבושים עם שיבושים בשרשראות אספקה, ומעבר כולל ל"כלכלה מעגלית" בגישה שרואה לנגד עיניה את מעגל החיים של המוצר.ILO, COVID-19 and the world of work, , p. 13.

עסקים קטנים ובינוניים, המייצרים את רוב התעסוקה, נזקקים במיוחד לסיוע בשיקום הפריון, בפיתוח חוסן ושיפור שיטות הניהול, בדגש על ניהול יעיל של משאבים. ישנה חשיבות רבה ליצירת סביבה עסקית מסייעת שתעודד גידול בפריון בשלב ההתאוששות מהמשבר על מנת לאפשר לחברות לבצע את השינוי האנרגטי ולהכשיר מחדש עובדים כנדרש.

מיומנויות ירוקות

ארגונים בינלאומיים מצביעים על פער המיומנויות כצוואר בקבוק מרכזי בהתנעת המעבר לכלכלת דלת-פחמן, ומציינים כי הוא בולט במיוחד בסקטור האנרגיה מתחדשת, יעילות אנרגטית ומשאבית, שיפוץ מבנים, בנייה, שירותי סביבה וייצור.OECD, Making the Green Recovery work for jobs, income and growth, 2020, p. 10. נוכח הקושי במדידת מיומנויות ירוקות והשוואתן בין מדינות וסקטורים, אמונים הארגונים הבינלאומיים בימים אלה על מאמץ המשגה ויצירת אינדיקטורים כמותיים מוסכמים בסוגיה.ILO, European Commission & LinkedIn, ILO Green Week: Skills for green jobs - unveiling trends in green industries, April 20th 2021.

כדי להבטיח שהמעבר לכלכלה ירוקה יהיה הוגן ושוויוני תוך גישור על פער המיומנויות, השקעה במיומנויות צריכה להיות רכיב מרכזי בתכניות ההתאוששות.OECD, Making the Green Recovery work for jobs, income and growth, 2020, p. 10.זאת, בדגש על תכניות הכשרה מקצועית שיעודדו את מוביליות העובדים בין פירמות וסקטורים. בהקשר זה יש לציין את הקורס שמציע ה-ILO בשיתוף ה-ITC בתחום המיומנויות הירוקות לשוק העבודה העתידי המיועד למעצבי מדיניות הכשרות, נציגי ארגוני עובדים ומעסיקים, מומחים וצוותים מקצועיים מארגוני ארגונים לא-ממשלתיים וגורמים אחרים שפועלים בתחום ההכשרות המקצועיות.ILO, Trainings on Green Jobs, Retrieved on May 18th, 2021; ITC, E-LEARNING COURSE ON SKILLS FOR A GREENER FUTURE. הארגונים קוראים לפעול לייצר שיתופי פעולה בין ממשלה ותעשייה לצורכי מימון הכשרות וכדי להבטיח שתוכן ההכשרה תואם לצרכי השוק.

ב-ILO וב-LinkedIn מדגישים את עליית חשיבותן של מיומנויות ירוקות ולהטמעתן בכלל הסקטורים, גם באלה שלא נתפסים כ"ירוקים" באופן מסורתי. בראייתם, מגמת הדיגיטציה והמעבר לכלכלה ירוקה שלובים זה בזה, ויש להכשיר עובדים במיומנויות דיגיטליות וירוקות שיהיו גמישות וברות-העברה בין עבודות בשל התדירות הגבוהה של המעבר בין מקומות עבודה הצפויה בעתיד. לימודי מיומנויות ירוקות צריכים לקדם פיתוח טכנולוגיות חדשות בניסיון לא רק לענות על הצרכים הנוכחיים אלא לחזות את הצרכים העתידיים של הכלכלה בהתמודדות עם משבר האקלים. כך, כחלק ממאמצי ההתאוששות מהמשבר של האיחוד האירופי, מקדמת הנציבות האירופית שילוב לימודים ירוקים בכל רמות השכלה ובפרט במוסדות ההשכלה הגבוהה ובכל הדיסציפלינות כחלק מתכנית ה-European Green Deal.European Commission, A European Green Deal. בתכנית Pact for Skills (נובמבר 2020) שמבוססות על עקרונות ה-Lifelong Learning ושוויון הזדמנויות נכלל רכיב של הכשרות עובדים במיומנויות ירוקות, תמיכה בתעסוקה ירוקה וחיזוי שינויים עתידיים במקום העבודה.European Commission, European Climate Pact – Green Skills. Retrieved on May 12th 2021.

ברקע, חשוב להזכיר שעל אף שהמעבר לכלכלה ירוקה צפוי לייצר יותר משרות מאשר להעלים משרות, מיליוני עובדים ברחבי העולם יאלצו למצוא עבודות חדשות. בהקשר זה, המרכז האירופי לפיתוח הכשרה מקצועית (The European Centre for the Development of Vocational Training - CEDEFOP), אשר אמון על תחזיות המיומנויות שידרשו בשוק העבודה העתידי, יצר דו"ח המתאר את ההשלכות הצפויות של תכנית הגרין-דיל האירופית (להלן: The European green Deal - EDG)European Commission, The European New Deal, Brussels, December 11th, 2019. על המיומנויות שיידרשו בשוק העבודה בעקבות המעבר לכלכלה ירוקה.The European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), Digital, greener and more resilient- Insights from Cederfop's European Skills Forcast, April 2021, p. 26-29 תכנית הפעולה האירופית צפויה להשפיע על כלל הסקטורים ולכן תערוך שינויים מרחיקי-לכת בשוק העבודה האירופי. כך, בעוד שתחריף את הצמצום בתעסוקה בכריית פחם ובתעשיות מבוססות דלקים, היא תייצר תעסוקה בסקטור הפסולת ואימוץ צעדים לקראת כלכלה מעגלית במסגרתה צפויים אף הם לייצר משרות חדשות. ברוב הסקטורים לא צפויה בהכרח ירידה או עלייה בהיקפי התעסוקה צפויה אלא תופעה של הסטת עובדים לייצור נקי יותר, למשל באלקטרוניקה, הטקסטיל והעור, בתעשיית הרכב עם הפניית העובדים לייצור כלי רכב חשמליים ובתעשיית הבניין.

העמקה במיומנויות ירוקות- LinkedIn

חברת LinkedIn עורכת ניתוחים של הביקוש למיומנויות ירוקות בסקטורים שונים לאורך זמן. היא מגדירה מיומנויות ירוקות כ"כישורים או ידע שעובד יכול להשתמש בהם על מנת למנוע זיהום, לפקח עליו או לנקות אותו, והן מייעלות ניהולם של משאבי הטבע שחברת משתמשות בהם לייצור מוצרים ושירותים ושימורם". בראיית החברה, לא רק עובדים בעבודות ירוקות צריכים להחזיק במיומנויות ירוקות- יש לפעול להקניית "אוריינות ירוקה גם לעובדים במשרות שאינן ירוקות כך שידעו לבצע את עבודתם בדרכים ירוקות וברות-קיימא.Karin Kimbrough, How LinkedIn sees the growing green job market, LinkedIn. 22 March 2021. במסגרת זו מציעה החברה פלטפורמות לימוד למעסיקים ועובדים בנושא קיימות במקום העבודה.

על בסיס מאגר המידע של החברה שכולל נתונים על כ-740 מיליון משתמשים ברחבי העולם, איתרה 800 מיומנויות ליבה ירוקות ועוד 300 מיומנויות ירוקות נלוות אותן חילקה ל-12 הקטגוריות הבאות: מניעת זיהום, מניעת פסולת, ייצור אנרגיה מתחדשת, ניהול אנרגטי, תיקון סביבתי, ניהול מערכות אקולוגיות, חינוך לקיימות, פיקוח סביבתי, מדיניות סביבתית, רכש בר-קיימא, ניהול פיננסי-סביבתי.

על אף ירידה בשיעור ההעסקה ברבות ממדינות העולם בשנה האחרונה, זוהתה עלייה בהעסקת עובדים במשרות ירוקות בחלק מהמדינות, זאת כתלות בקצב ההתאוששות של כל מדינה מהמשבר. מהפילוח שערכו לביקוש למיומנויות ירוקות בתעשיות שונות, עולה כי בייצור ובסקטור הבריאות ישנו ביקוש גבוה יחסית לעובדים בעלי מיומנויות ירוקות.Aka, Looking toward an environmentally-focused jobs recovery. חלה גם האצה בקצב הגידול של חלק העובדים בעלי מיומנויות ירוקות בתעשיות האנרגיה והכרייה ובפיננסים, אולם שיעור העובדים בעלי מיומנויות ירוקות בתעשיות אלה עודנו נמוך.

יש לציין כי ניתוח של המיומנויות הירוקות לפי הפרופילים של מחפשי העבודה מעיד על קצב הגידול המהיר של עובדים שמחזיקים במיומנויות ירוקות בשנתיים האחרונות. עם זאת, יש לקחת בחשבון את תופעת ה-"Green-Washing" במסגרתה אנשים יציגו את מיומנויותיהם כירוקות באופן שאינו בהכרח עקבי עם המציאות. אולם, גם הנטייה להדגיש יותר אלמנטים ירוקים בניסיון העבודה ובמיומנויות של מחפשי העבודה הנובעת מתוך ההבנה שלהם את הביקוש בשוק מעידה על מגמת שינוי ביחס למיומנויות ירוקות.

קישורים שימושיים:

European Commission, The European New Deal, 2019.

European Commission, European Climate Pact – Green Skills. 2021.

European Commission, European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, Social Fairness and Resilience, 2020.

ILO, COVID-19 and the world of work: Jump-starting a green recovery with more and better jobs, healthy and resilient societies, 2020.

ILO, European Commission & LinkedIn, ILO Green Week: Skills for green jobs - unveiling trends in green industries

ILO & WWF, Nature Hires: How Nature-based Solutions can power a green jobs recovery, 2020.

 IMF, Greening the Recovery, Special Series on Fiscal Policies to Respond to COVID-19.

Karin Kimbrough, How LinkedIn sees the growing green job market, LinkedIn. 2021.

Laura Aka, Looking toward an environmentally-focused jobs recovery, Working Nation, 2021.

OECD, Making the Green Recovery work for jobs, income and growth, 2020.

The European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), Digital, greener and more resilient- Insights from Cederfop's European Skills Forcast, 2021

UN environment program and Oxford University Economic Recovery Project, Are We Building Back Better?, 2021.

Vivid Economics Finance for Biodiversity Initiative, Green Employment and Growth: Integrating climate change and biodiversity into the response to COVID-19, Finance for Biodiversity Initiative, 2020.