סדרת "סקר בקטנה"

איזו ממשלה מעדיפים מצביעי מפלגות המרכז והמפלגות החרדיות?

| מאת:

מיהו ראש הממשלה המועדף על מצביעי המפלגות השונות, בפרט מצביעי מפלגות המרכז והמפלגות החרדיות? מי לדעת מצביעי המפלגות יטפל טוב יותר בבעיות הביטחון ובבעיות הכלכליות-חברתיות?

התמונה באדיבות Shutterstock

תקציר

  • מצביעי "יש עתיד" נוטים להעדיף ממשלה בראשות הרצוג ולבני וסבורים שהיא מתאימה יותר לטיפול בנושאי הביטחון של ישראל. לעומת זאת, מצביעי מפלגת "כולנו" (כחלון) נוטים להעדיף ממשלה בראשות נתניהו וסבורים שהיא מתאימה יותר לטיפול בנושאי הביטחון.
  • קיימת תמימות דעים בין מצביעי שתי מפלגות המרכז לגבי התחום החברתי-כלכלי: הם סומכים באופן חד-משמעי על ממשלת הרצוג-לבני בכל הקשור בטיפול בנושאי הכלכלה והחברה של ישראל ולא על ממשלה בראשות נתניהו.
  • בוחרי ש"ס ויהדות התורה מעדיפים באופן מכריע שתוקם ממשלת ימין לאחר הבחירות וסומכים יותר על ממשלת נתניהו בכל הקשור בענייניה הביטחוניים של ישראל. לעומת זאת, רק אחוז נמוך ממצביעי המפלגות החרדיות סבורים שממשלת נתניהו מתאימה יותר לטפל בנושאי הכלכלה והחברה של ישראל.
  • מיעוט לא מבוטל בקרב מצביעי מפלגות השמאל מעדיף את נתניהו בתחום הביטחוני: כרבע ממצביעי "מרצ" וכחמישית ממצביעי הרשימה הערבית המשותפת סבורים שממשלה בראשות נתניהו מתאימה יותר לטפל בנושאי הביטחון של ישראל מאשר ממשלה בראשות הרצוג ולבני.
  • מצד שני, מיעוט לא מבוטל בקרב מצביעי מפלגות הימין מעדיף את הרצוג ולבני בתחום הכלכלי-חברתי: 25% ממצביעי הליכוד ו-22% ממצביעי הבית היהודי סבורים שממשלה בראשות הרצוג ולבני מתאימה יותר לטפל בנושאי הכלכלה והחברה של ישראל מאשר ממשלה בראשות נתניהו.

מבוא

הסוגיה המרכזית שאותה בודקים סקרי הבחירות המתפרסמים חדשות לבקרים באתרי החדשות היא שאלת חלוקת המנדטים בין המפלגות לאחר הבחירות. אולם בשיטת המשטר הפרלמנטארית הנהוגה בישראל השאלה הלא-פחות חשובה היא זהותה של הממשלה שתוביל את המדינה בארבע השנים הקרובות. בעוד שהגיוני כי מצביעי מפלגות הימין יעדיפו שתוקם ממשלה בראשות נתניהו ומצביעי מפלגות השמאל והמפלגות הערביות יעדיפו ממשלה בראשות הרצוג ולבני, הרי שעמדותיהם של מצביעי מפלגות המרכז "יש עתיד" ו"כולנו" ושל המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה אינן בהכרח חד משמעיות בסוגיה זאת.

במאמר הנוכחי אני בודק את שאלת הממשלה המועדפת מנקודת מבטם של מצביעי המפלגות השונות, תוך תשומת לב מיוחדת למצביעי מפלגות המרכז והמפלגות החרדיות. כל הניתוחים עובדו מתוך סקר מדד השלום שנערך בסוף ינואר 2015 וכלל מדגם מייצג של 600 אזרחי ישראל הבוגרים.מדד השלום נערך בחסות תכנית אוונס לגישור ופתרון סכסוכים (אוניברסיטת תל אביב) ומרכז גוטמן לסקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקר נערך בטלפון על ידי מכון המחקר "מדגם" בתאריכים 27-29 בינואר 2015, בקרב 600 מרואיינים, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם - 4.1%± ברמת בטחון של 95%. לסקר המלא: http://www.peaceindex.org/.  מסיבות טכניות לא נערכו חיתוכים למפלגות עם מספר נמוך של משיבים שענו שיצביעו בעבורם, דוגמת מפלגת העם איתנו של אלי ישי.

מפלגות המרכז, מעצם מיקומן במרכז המערכת הפוליטית, פתוחות עקרונית לישיבה בכל אחת משתי הממשלה האפשריות וכמובן גם בממשלת אחדות לאומית. אבקש לבדוק האם קיים הבדל משמעותי בין מצביעי יש עתיד וכולנו בשאלת הממשלה המועדפת, איזו ממשלה לדעתם מתאימה יותר לטפל בנושאי הביטחון לעומת נושאי הכלכלה והחברה, ומהו השיקול המרכזי שלהם כאשר הם מכריעים לאיזו מפלגה להצביע. כפי שנראה, מצביעי "יש עתיד" נוטים להעדיף ממשלה בראשות הרצוג ולבני ואילו מצביעי "כולנו" נוטים להעדיף ממשלה בראשות נתניהו. מצביעי "יש עתיד" נוטים מעט יותר לעמדה שממשלת הרצוג-לבני מתאימה יותר לטיפול בנושאי הביטחון מאשר ממשלת נתניהו, בעוד שמצביעי "כולנו" מעדיפים באופן מכריע את ממשלתו של נתניהו בעניינים ביטחוניים. מצביעי שתי המפלגות סומכים באופן חד-משמעי על ממשלת הרצוג-לבני בכל הקשור בטיפול בנושאי הכלכלה והחברה של ישראל ולא על ממשלה בראשות נתניהו. לבסוף, אצל מצביעי שתי המפלגות השיקול הכלכלי-חברתי הוא השיקול המוביל בהחלטתם לאיזו מפלגה לתת את קולם בבחירות. לסיכום, לפי ניתוח השקפותיהם של מצביעי מפלגות המרכז הרי שמדובר על מצביעים "כלכליים-חברתיים" מובהקים, אשר סומכים יותר על גוש השמאל בכל הקשור בטיפול בנושאים החברתיים. ההבדל ביניהן (לפי העדפות מצביעיהם) הוא שמפלגת "כולנו" של כחלון היא מפלגת מרכז חברתית וימין ביטחונית, ולעומתה מפלגת "יש עתיד" של לפיד היא מפלגת מרכז חברתית ושמאל ביטחונית.

המפלגות החרדיות נתפסות בעשורים האחרונים כ"שותפות טבעיות" של גוש הימין. עם זאת, בכנסת האחרונה ש"ס ויהדות התורה לא שותפו בממשלת נתניהו וביושבן באופוזיציה ניתן היה לחזות בשיתוף פעולה שלהן עם גוש השמאל והמפלגות הערביות. אבקש לבדוק מהי הממשלה הרצויה על ידי בוחרי שתי המפלגות והאם ממשלת ימין היא עדיין ההעדפה הראשונית שלהם. לאחר מכן אבדוק איזו ממשלה לדעתם מתאימה יותר לטפל בנושאי הביטחון לעומת נושאי הכלכלה והחברה. כפי שנראה, בוחרי שתי המפלגות מעדיפים באופן מכריע שתוקם ממשלת ימין לאחר הבחירות. מצביעי שתי המפלגות סומכים יותר על ממשלת נתניהו בכל הקשור בענייניה הביטחוניים של ישראל, אולם רק אחוז נמוך סבורים שממשלת נתניהו מתאימה יותר לטפל בנושאי הכלכלה והחברה של ישראל. לסיכום, מצביעי המפלגות החרדיות עדיין רואים את מפלגותיהם כחלק בלתי נפרד מגוש הימין, אם כי הם בעלי מידת אמון נמוכה בממשלה בראשות נתניהו בכל הקשור בנושאי כלכלה וחברה.

איזה גוש מפלגות צריך להקים את הממשלה אחרי הבחירות הקרובות?

השאלה הראשונה שבדקתי היא שאלת ההעדפה: האם אתה מעדיף שתוקם ממשלה על ידי גוש הימין או על ידי גוש המרכז-שמאל? כצפוי, מצביעי הליכוד, ישראל ביתנו והבית היהודי מעדיפים ממשלת ימין ולעומתם מצביעי העבודה-התנועה, מרצ והרשימה המשותפת מעדיפים ממשלת מרכז-שמאל. בקרב מצביעי מפלגות המרכז, מצביעי יש עתיד נוטים באופן ברור להעדיף ממשלת מרכז-שמאל, נתון המסביר את אמירתו של פירון - מספר 2 במפלגת "יש עתיד" - כי מפלגתו תעדיף לתמוך בהרצוג לראשות הממשלה הבאה.אריק בנדר, "שי פירון חושף את עמדת מפלגתו: "נעדיף את הרצוג ולא את נתניהו"", מעריב, 08.02.2015, http://www.maariv.co.il/news/elections-2015/Article-462771  לעומתם, המצביעים העתידיים של מפלגת "כולנו" של כחלון נוטים להעדיף ממשלה בראשות הימין, אם כי קיים אחוז לא קטן בקרבם (32%) שמעדיפים ממשלת מרכז-שמאל. בקרב מצביעי המפלגות החרדיות, מצביעי ש"ס מעדיפים באופן גורף ממשלת ימין, נתון המסביר את הכרזתו של דרעי לאחרונה על כך שמפלגתו לא תשב בממשלת שמאל.יאיר אטינגר, "יו"ר ש"ס אריה דרעי: לא נשב בממשלת מרכז-שמאל", הארץ, 05.02.2015, http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2558732  גם מצביעי יהדות התורה מעדיפים בבירור ממשלת ימין.

איזה גוש היית רוצה שיקים את הממשלה אחרי הבחירות הבאות?

איזה גוש היית רוצה שיקים את הממשלה אחרי הבחירות הבאות?

איזו ממשלה מתאימה יותר לטפל בנושאי הביטחון של ישראל? 

בשאלה הבאה נתבקשו הנשאלים להעריך את מידת ההתאמה של כל אחת מן הממשלות לטפל בנושאי הביטחון של ישראל. כמחצית ממצביעי "יש עתיד" סבורים אמנם כי ממשלה בראשות הרצוג ולבני מתאימה יותר לכך, אך מיעוט לא מבוטל של כשליש מעדיפים את נתניהו מבחינה ביטחונית. לעומת זאת, בקרב מצביעי מפלגת "כולנו" של כחלון יש העדפה מוחצת לממשלת נתניהו בכל הקשור בטיפול בנושאי הביטחון (84% אחוזי העדפה לנתניהו). בקרב מצביעי ש"ס ויהדות התורה העמדה השכיחה היא כי ממשלה בראשות נתניהו מתאימה יותר לטפל בנושאי הביטחון של ישראל, אם כי היה גם אחוז לא קטן של מי שסברו שאין הבדל בין הממשלות או שלא ענו על השאלה. מגמה מעניינת ניתן למצוא בקרב מצביעי מרצ, אצלם רוב של 63% מעדיפים אמנם את הרצוג ולבני, אך כרבע סומכים יותר על נתניהו מבחינה ביטחונית. גם בקרב מצביעי הרשימה הערבית המשותפת ישנם כחמישית שסומכים יותר על נתניהו בנושאי ביטחון לעומת 60% שסבורים שהרצוג ולבני עדיפים מבחינה זו. לסיכום, בעוד שבקרב מצביעי מפלגות הימין והמפלגות הדתיות קיימת העדפה מובהקת לממשלה בראשות נתניהו בכל הקשור לטיפול בנושאי הביטחון, הרי שבקרב מצביעי מפלגות המרכז והשמאל (מלבד מפלגת העבודה-התנועה) קיימת עמדה פחות חד משמעית באשר לכך שממשלה בראשות הרצוג ולבני תהיה עדיפה.

לדעתך איזו ממשלה מתאימה יותר לטפל בנושאי הביטחון של ישראל?

לדעתך איזו ממשלה מתאימה יותר לטפל בנושאי הביטחון של ישראל?

איזו ממשלה מתאימה יותר לטפל בנושאי החברה והכלכלה של ישראל? 

כעת נשאלו הנסקרים איזו ממשלה מתאימה יותר לטפל בנושאי החברה והכלכלה של ישראל. בקרב מצביעי מפלגות המרכז והשמאל (כולנו, יש עתיד, העבודה-התנועה, מרצ והרשימה המשותפת) קיימת עמדה חד משמעית כי ממשלה בראשות הרצוג ולבני מתאימה יותר לטפל בנושאי החברה והכלכלה של ישראל. בקרב מצביעי מפלגות הימין קיימת אמנם העדפה לממשלה בראשות נתניהו בכל הקשור לתחום הכלכלי-חברתי, אולם גם אצלם קיים מיעוט לא מבוטל שמעדיף את הרצוג ולבני: 25% ממצביעי הליכוד ו-22% ממצביעי הבית היהודי סבורים שממשלה בראשות הרצוג ולבני מתאימה יותר לטפל בנושאי הכלכלה והחברה של ישראל ולא ממשלה בראשות נתניהו. בקרב מצביעי המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה רק 29% ו-35% (בהתאמה) סבורים שנתניהו מתאים יותר לטפל בנושאי החברה והכלכלה של ישראל – נתון מעניין לאור הממצא הקודם שלפיו מצביעי מפלגות אלה תומכים באופן מוחץ בהקמתה של ממשלת ימין.

איזו ממשלה מתאימה יותר לטפל בנושאי החברה והכלכלה של ישראל?

איזו ממשלה מתאימה יותר לטפל בנושאי החברה והכלכלה של ישראל?

מהו הנושא שיקבע עבור איזו מפלגה תצביע בבחירות הבאות? 

לבסוף, נשאלו מצביעי המפלגות השונות מהו הנושא שיקבע עבור איזו מפלגה יצביעו בבחירות הבאות: עמדת המפלגה בתחום המדיני-ביטחוני או עמדת המפלגה בתחום החברתי-כלכלי? כצפוי, בקרב בוחרי מפלגות הימין (מלבד בקרב בוחרי ישראל ביתנו) השיקול המדיני-ביטחוני הוא המכריע, ואילו בקרב בוחרי מפלגות השמאל השיקול הכלכלי-חברתי הוא המכריע. בקרב מצביעי מפלגות המרכז "יש עתיד" ו"כולנו" רוב מכריע של המשיבים ענו כי עמדת המפלגה בתחום החברתי-כלכלי תקבע עבור איזו מפלגה יצביעו. בקרב מצביעי ש"ס, התשובה השכיחה (40%) היא עמדת המפלגה בתחום המדיני-ביטחוני, כרבע ענו שתהיה זו העמדה בתחום החברתי-כלכלי וכחמישית בחרו ב"אף אחד מאלה" (כנראה התחום של דת ומדינה). בקרב מצביעי יהדות התורה התשובה השכיחה (44%) היא "אף אחד מאלה" (כנראה התחום של דת ומדינה) ו-39% ענו כי עמדת המפלגה בתחום הכלכלי-חברתי תקבע לאיזו מפלגה יצביעו.