הודעה לעיתונות

זינוק במספר המטופלים במחלקות הרווחה ברשויות החרדיות בשל פגיעות מיניות

| מאת:

הנכונות לדווח על פגיעות מיניות בחברה החרדית גוברת: לאורך שני העשורים האחרונים נרשם זינוק במספר תיקי רשויות הרווחה העוסקים בפגיעות מיניות או אלימות נגד ילדים ברשויות החרדיות, והוא גבוה מזה שנרשם ברשויות הלא חרדיות

flash 90

מחקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה העוסק במבנה הפוליטי והמינהלי של הרשויות המקומיות החרדיות (רשויות שלמעלה מ-90% מתושביהן חרדים), שופך אור מחודש על תחום הרווחה והפגיעות המיניות בקרב החברה החרדית.

מהמחקר החדש של החוקר אריאל פינקלשטיין, עולה כי ישנו גידול ניכר במספר התיקים העוסקים בפגיעות מיניות או באלימות נגד ילדים ברשויות החרדיות (עד 2013 לא הייתה במחלקות הרווחה קטגוריה נפרדת של פגיעות מיניות, והן סווגו ברובן בקטגוריה של אלימות נגד ילדים). ברשויות החרדיות הגידול הוא מ-0.15 לכל אלף ילדים בשנת 2000, ל-1.5 לאלף ילדים ב-2010 ול-3.7 ב-2019. ברשויות היהודיות הלא חרדיות גדל בעשור הראשון של המאה ה-21 מספר התיקים בתחומים אלו לכל אלף ילדים מ-1.5 ל-3, ואז ירד ל-2.6, ברשויות הערביות ירד מאז שנת 2000 מספר התיקים לכל אלף ילדים מ-1.6 ל-1.1. כך, שיעור המטופלים במחלקות הרווחה ברשויות החרדיות בשל אלימות נגד ילדים או פגיעה מינית מבין כלל המטופלים שהוגדרה להם תחום נזקקות עלה מאז שנת 2000 מ-0.1% ל-3.2%, בזמן שברשויות היהודיות הלא חרדיות הוא עלה מ-0.3% ל-1.1% וברשויות הערביות הוא ירד מ-0.9% ל-0.2%. המגמה הזו ייחודית לתחום הפגיעות המיניות והאלימות נגד ילדים. בקטגוריות אחרות הנוגעות לאלימות לא עלה שיעור המטופלים בעשור האחרון, ברשויות החרדיות או באחרות.

רוח של שינוי? לדברי פינקלשטיין, העלייה במספר המטופלים ברשויות החרדיות בגין פגיעה מינית לא נובעת מעלייה בפגיעות המיניות, אלא בדיווח עליהן ובנכונות לכך, כמו גם במודעות. פינקלשטיין מצביע על כך שהרשויות המקומיות החרדיות השכילו לפתח בשנים האחרונות מודלים מפותחים לעבודה עם הציבור החרדי בתחומים אלו, ועל כך שלציבור החרדי יש אמון גבוה יותר ברשויות חרדיות ולכן קל לו יותר לפנות אליהם.

באופן ספציפי לגבי פגיעות מיניות מראה פינקלשטיין שנכון לשנת 2020 מכל אלף ילדים ברשות חרדית יש 3.29 ילדים שמטופלים במחלקה לשירותים חברתיים עקב פגיעה מינית, לעומת 1.98 ברשויות יהודיות לא חרדיות ו-0.69 ברשויות ערביות. בשנת 2020 היו בכלל הרשויות החרדיות 730 מטופלים עקב פגיעה מינית.

לדברי פינקלשטיין, נתונים אלו אינם מעידים ששיעור הפגיעות המיניות בחברה החרדית גבוה יותר מבשאר האוכלוסייה, מכיוון שברור שהם משקפים גם את האמון של הקבוצות השונות בגורמי הרווחה. בכל מקרה, אומר פינקלשטיין, ברור שבכל הקבוצות שיעור הנפגעים מינית גבוה פי כמה וכמה מהנתונים שבידי הרווחה.

מספר מטופלים בעקבות פגיעה מינית בשירותי הרווחה לאלף נפש, לפי סוג רשות, 2020

מקור: עיבודי חוקר המכון הישראלי לדמוקרטיה אריאל פינקלשטיין לנתוני משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שיעור המטופלים במחלקות לשירותים חברתיים בשל אלימות נגד ילדים או פגיעה מינית (נזקקות ראשית) מכלל המטופלים שיש להם נזקקות מוגדרת, 2020-1998, לפי סוג רשות

מקור: עיבודי חוקר המכון הישראלי לדמוקרטיה אריאל פינקלשטיין לנתוני משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים