נייר עבודה

חוקי מימון מפלגות בישראל ובמבט השוואתי

ישראל חריגה בהיקף המימון הציבורי המוקצה לבחירות – היא מקצה מקורות ציבוריים למימון בחירות יחסית למספר בוחריה יותר מכל מדינה אחרת.

כללי המימון הציבורי בשנת בחירות (אופן החישוב של יחידת המימון)

שנים מימון בחירות לסיעה קיימת מימון בחירות לסיעה חדשה
1948–1973 לא היו כללים למימון ציבורי של מפלגות 
1973-1994 מספר חברי הכנסת בבחירות הנוכחיות 
1994- ממוצע חברי הכנסת בבחירות הקודמות ובבחירות הנוכחיות + 1 מספר חברי הכנסת בבחירות הנוכחיות + 1

ערכה של יחידת מימון עומד על 1.375 מיליון ₪. 

ישראל חריגה בהיקף המימון הציבורי המוקצה לבחירות – היא מקצה מקורות ציבוריים למימון בחירות יחסית למספר בוחריה יותר מכל מדינה אחרת.

סך המימון הציבורי למפלגות בשנת בחירות לבוחר בישראל ובמדינות OECD

מקור: בן בסט, אבי ומומי דהן, "מימון הפעילות הפוליטית בישראל במבט בינלאומי", רפורמות, פוליטיקה ושחיתות, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014 , תרשים 6 עמ' 159.

תרומות מאדם פרטי:

  • מפלגה המיוצגת בכנסת יכולה לקבל עד 2,300 שקל מתורם פרטי יחיד בשנת בחירות.
  • מפלגה חדשה שמתמודדת יכולה לקבל תרומות של עד 11,500 שקל מיחיד.
  • חל איסור על קבלת תרומות מתאגיד. 

(חוק מימון מפלגות, תשל"ג – 1973, סעיף 8)

  • התקרה לתרומת יחיד בישראל למימון בחירות היא הנמוכה ביותר בהשוואה למדינות המפותחות בהן קיימת הגבלה כזו.

למידע נוסף וממצאי מחקר בנושא ראו: בן-בסט, אבי ומומי דהן, "מימון הפעילות הפוליטית בישראל במבט בינלאומי", רפורמות, פוליטיקה ושחיתות, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014, עמ' 151-184.