סדרת "סקר בקטנה"

"חוק הנכבה"

סדרת סקר "בקטנה": סקרים קטנים בנושאים גדולים של מרכז גוטמן

| מאת:

חוק הנכבה כוון במיוחד למניעה של מימון אירועי יום הנכבה על ידי גופים במגזר הערבי הממומנים מתקציב המדינה. מה חושבים אזרחי ישראל על החוק? האם הרוב תומך בו? האם יש קשר בין תמיכה לאוריינטציה פוליטית?

תיקון 40 לחוק יסודות התקציב, הידוע בכינוי "חוק הנכבה" התקבל בשנת 2011. לפי החוק, גוף אשר מקבל תקציבים מהמדינה עשוי להיות נתון לסנקציות כלכליות במקרה שהוא מוציא הוצאה כספית שבמהותה יש שלילה של קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; הסתה לגזענות, אלימות או טרור, תמיכה במאבק מזוין ובטרור נגד מדינת ישראל; ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל, או מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל המדינה או סמל המדינה. חוק זה כוון במיוחד למניעה של מימון אירועי יום הנכבה על ידי גופים במגזר הערבי הממומנים מתקציב המדינה.

בסקרהסקר נערך בראיונות טלפוניים על ידי מכון המחקר מדגם, בתאריכים 28-29 באפריל 2014, בקרב 600 מרואיינים, מתוכם 500 מרואיינים יהודים ו-100 מרואיינים מהמגזר הערבי. הסקר נערך בשפות עברית, ערבית ורוסית. נערך שיקלול כך שסך המרואיינים יהוו מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 18 ומעלה בישראל. טעות הדגימה המירבית: 4.1%+. שנערך לקראת יום העצמאות התשע"ד נמצא שבקרב הציבור היהודי 58% תומכים בחוק ורק כשליש מתנגדים לו (תרשים 1).

תרשים 1: האם אתה תומך או מתנגד לחוק שנותן סמכות לשר האוצר לגרוע תקציבים ממוסדות המקבלים מימון ממשלתי אם יציינו את יום העצמאות של ישראל כיום אבל על הנכבה הפלסטינית? (יהודים בלבד)

תרשים 1: האם אתה תומך או מתנגד לחוק שנותן סמכות לשר האוצר לגרוע תקציבים ממוסדות המקבלים מימון ממשלתי אם יציינו את יום העצמאות של ישראל כיום אבל על הנכבה הפלסטינית? (יהודים בלבד)

באופן כללי, ניתן לומר שבקרב הימין יש תמיכה רבה יותר בחוק בהשוואה לשמאל וכן בקרב הדתיים. אם כי ניתוח מפורט של הממצאים מעלה שבניגוד לסוגיות רבות אחרות הנוגעות לפלסטינים שבהן יש עמדה חד משמעית וקיצונית בקרב הציבור החרדי, בסוגיה זו התמיכה בקרב הציבור החרדי בחוק (55%) נמוכה באופן משמעותי מהתמיכה של מי שמגדיר עצמו דתי (75%) ודומה יותר לזו שבקרב החילוניים (58%), המסורתיים הדתיים (49%) והמסורתיים הלא כל כך דתיים (54%) (תרשים 2).

תרשים 2: תמיכה או התנגדות לחוק שנותן סמכות לשר האוצר לגרוע תקציבים ממוסדות המקבלים מימון ממשלתי אם יציינו את יום העצמאות של ישראל כיום אבל על הנכבה הפלסטינית, לפי השתייכות לקבוצה דתית (יהודים בלבד)

תרשים 2: תמיכה או התנגדות לחוק שנותן סמכות לשר האוצר לגרוע תקציבים ממוסדות המקבלים מימון ממשלתי אם יציינו את יום העצמאות של ישראל כיום אבל על הנכבה הפלסטינית, לפי השתייכות לקבוצה דתית (יהודים בלבד)

ממצא זה עולה בקנה אחד גם עם העובדה שבקרב מי שמגדיר עצמו ימין (חרדים רבים מגדירים עצמם כימין) התמיכה בחוק אינה כה גורפת כפי שניתן היה לצפות (57%) ונמוכה יותר מאשר בקרב מי שמגדיר עצמו כימין מתון (70%) או מרכז (62%).  (תרשים 3).

תרשים 3: תמיכה או התנגדות לחוק שנותן סמכות לשר האוצר לגרוע תקציבים ממוסדות המקבלים מימון ממשלתי אם יציינו את יום העצמאות של ישראל כיום אבל על הנכבה הפלסטינית, לפי הגדרה עצמית מדינית בטחונית (יהודים בלבד)

תרשים 3: תמיכה או התנגדות לחוק שנותן סמכות לשר האוצר לגרוע תקציבים ממוסדות המקבלים מימון ממשלתי אם יציינו את יום העצמאות של ישראל כיום אבל על הנכבה הפלסטינית, לפי הגדרה עצמית מדינית בטחונית (יהודים בלבד)

ככל הנראה ממצאים מפתיעים אלה לפיהם התמיכה בחוק אינה כה גורפת בקרב החרדים והימין מקורם בכך שהחוק שהתקבל מתייחס גם לעילות נוספות לסנקציות כנגד ארגונים, לדוגמא, כנגד ארגונים השוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ייתכן שהציבור החרדי, שחלק ניכר ממנו מגדיר עצמו כימין, חושש פן החוק, שכיום מצר את צעדיהם של הערבים אזרחי מדינת ישראל, עלול לשמש מחר נגדם.


עיבוד וניתוח הנתונים: חנן כהן, מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה

סקר זה הוא חלק מסדרת סקר "בקטנה": סקרים קטנים בנושאים גדולים של מרכז גוטמן לסקרים במכון.