מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | כלים חד-פעמיים ושתייה מתוקה

| מאת:

למשקאות ממותקים ולכלים חד-פעמיים יש תחליפים נפוצים ונגישים שאינם יוצרים סיכונים בריאותיים וסביבתיים. ביטול המיסוי עליהם הוא מהלך מוטעה שיפגע הן בסביבה והן בטובת הציבור.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90

בשנת 2021 הוטל מס על ייצור וייבוא של כלים חד פעמיים, במטרה לתמרץ את הציבור לצמצם את השימוש בהם ולהעדיף שימוש בכלים רב-פעמיים. הנתונים הציגו כי מיוצרים 370 אלף טונות של פסולת פלסטיק הנובעת ממוצרים שהם חד-פעמיים במהותם (בקבוקי משקה, שקיות, כלים חד-פעמיים, אריזות). כלים חד-פעמיים בכלל וכלים המכילים פלסטיק בפרט קצרי חיים מטבעם והופכים במהירות לאחר שימוש אחד לפסולת הגורמת לנזק סביבתי של ממש. פסולת זו תופסת מקום הולך וגדל במטמנות, מביאה להגדלת עלויות הניקוי ופינוי אשפה וגורמת לזיהום הים, השטחים הפתוחים והמרחב הציבורי. זיהום הסביבה מחלחל גם למי השתייה ולמזון, בין הצומח ובין שמן החי, ובכך מזיק באופן מצטבר גם לבריאות האדם. צמצום השימוש בכלים חד פעמיים הוא אם כך אינטרס סביבתי ובריאותי שלוב של כלל האוכלוסייה. המשרד להגנת הסביבה גם פעל לקדם הסברה בציבור ביחס לחשיבות צמצום השימוש ועידוד חלופות.

בשנת 2022 הוטל מס על משקאות ממותקים, במטרה לתמרץ את הציבור להפחית את צריכת הסוכר, ולקדם את בריאות הציבור. נזקיהם של המשקאות הממותקים לבריאות האדם הוכחו זה מכבר, ומגפת ההשמנה מתפשטת בישראל וגובה מחירים בתחום בריאות הציבור. נתונים מעידים גם על חשיפת יתר של בני קבוצות סוציואקונומיות נמוכות לסיכונים אלה. לכן, תמרוץ כלכלי של הציבור לצמצם צריכה של משקאות ממותקים היא פעולה המקדמת את בריאות הציבור, ובאופן מיוחד את בריאות השכבות הסוציואקונומיות הנמוכות. 

ברור כי למשקאות ממותקים ולכלים חד-פעמיים יש תחליפים נפוצים ונגישים שאינם יוצרים סיכונים בריאותיים וסביבתיים. לכן, הטענות כנגד הסדרים אלה, כאילו עניינם בהעלאת יוקר המחייה של המגזר החרדי או השכבות החלשות, הן טענות המתעלמות ממטרת של ההסדרים, קידום בריאות הציבור והמגזר החרדי בכללו. ההסכמה הפוליטית כי יבוטלו, כפי שנקבע בסעיף 87 בהסכם בין הליכוד ליהדות התורה, היא מוטעית ותפגע בטובת כלל הציבור.