מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | הציונות כערך ראשון במעלה

| מאת:

ככל שהסעיף יקנה הטבות ייחודיות ליהודים בתקציבים ובהקצאת קרקעות הוא יסתור את מגילת העצמאות ואת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

Photo by Hadas Parush/FLASH90

בסעיף 81 נכתב כי "בתוך 30 יום מיום הקמת הממשלה, תתקבל החלטת ממשלה לפיה הציונות כהגדרתה היסודית תחשב לערך ראשון במעלה, מנחה ובעלת משקל מכריע בעיצוב מדיניות המנהל הציבורי, מדיניות הפנים והחוץ, החקיקה ופעולות המדינה וכלל יחידותיה ומוסדותיה. החלטה זו תהיה מכרעת גם בתחומי התכנון, המכרזים, מתן הפטורים וההקצאות בדגש על הנגב והגליל ומתן הטבות למשרתי מילואים".

ציונות היא ערך חשוב במדינת ישראל ואחד מיסודותיה של מגילת העצמאות. כחלק מערך זה מתחייב כי מדיניות תכנון, מכרזים ופטורים וההקצאות יהיו שוויוניים לכלל אזרחי המדינה. ככל שסעיף זה יקנה הטבות ייחודיות ליהודים: בתקציבים, בהקצאת קרקעות והתיישבות הרי שאלה הטבות שהן אסורות לפי מגילת העצמאות, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחובת המנהל הציבורי לנהוג בשוויון בהקצאת משאבי המדינה (הקבועה בחקיקה ופסיקה נרחבת כדוגמת בג"ץ קעדאן).

זיהוי או יצירת קשר בין הציונות לבין אפליה לרעה של אזרחים ערבים (שמבקשים להכשירה תוך שימוש בציונות) אינו מתיישב עם זהות המדינה כדמוקרטית וגורם נזק קשה ליהודיות המדינה ולאופייה הציוני. ככל שסעיף זה לא נועד להקנות הטבות ייחודיות ליהודים, יש לתהות מה הצורך בו.