הודעה לעיתונות

רוב הישראלים מתנגדים לשליטת הרוב הקואליציוני בוועדה לבחירת שופטים

סקר בזק בנושא תכנית לוין-רוטמן

| מאת:

בקרב מצביעי הליכוד יש שוויון בין התומכים בהגדלת מספר הפוליטיקאים לתומכים בשמירה על העיקרון הנוכחי. בעקבות תכנית לוין, 61% מהיהודים סבורים שתיחלש האפשרות להגן על חיילי צה"ל בחו"ל מפני אישומים בפשעי מלחמה ו-87% מהערבים חוששים שזכויותיהם ייפגעו.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90

עיקרי הממצאים

מינוי שופטים

63% מכלל המדגם סבורים כי בהרכב הועדה לבחירת שופטים, היחס בין פוליטיקאים לשופטים צריך לשמר את עיקרון ההסכמה הרחבה. בקרב מצביעי הליכוד, שוויון בקרב החושבים כי יש לשנות את היחס בהרכב הוועדה לטובת פוליטיקאים לבין הסבורים שיש לשמור על יחס שמחייב הסכמות בין הפוליטיקאים לשופטים (כ-40%). גם בקרב מצביעי הציונות הדתית, שוויון (כ-38%).

 

השפעת הרפורמה על זכויות האזרח במדינה לטווח הארוך

60.5% מכלל המדגם מוטרדים מפגיעה ממשית בכספי החסכונות שלהם אם הרפורמה תעבור, 60% מהגבלות חופש הביטוי, 56% מפוליטיזציה של השירות הציבורי, 56% שתיחלש האפשרות להגן על חיילי צה"ל בחו"ל, 54% מהגבלות על תחבורה ציבורית בשבת, 53% מהשינויים לרעה בשוויון מגדרי בין נשים וגברים, 51% מזכויות יתר לחרדים שלא שירתו בצה"ל, 49% מצמצום השקעות בישראל, 45% מפגיעה בזכויות ישראלים ערבים ו-43% מפגיעה בזכויות להט"בים.

 

חוקה לישראל

64% מכלל המדגם מסכימים כי על הכנסת לקדם חוקה בהסכמה רחבה, שתישען על מגילת העצמאות. רוב גדול מקרב מצביעי הקואליציה (59.5%) והאופוזיציה (72%) מסכימים על הצורך בחוקה על בסיס מגילת העצמאות.

 

הידברות על הצעות החקיקה

רוב גדול מכלל הציבור (72%) ו-64% מקרב מצביעי הליכוד סבורים כי כדי לגשר בין המחנות הפוליטיים, כדאי שתהיה הידברות על הרפורמה.

 

סמכות בית המשפט לבטל חוקים שמנוגדים לחוקי יסוד

66% מכלל המדגם סבורים כי לבית המשפט העליון צריכה להיות הסמכות לבטל חוק שחוקקה הכנסת כאשר החוק מנוגד לחוקי היסוד של מדינת ישראל, בהרכב מורחב של שופטיו. 47% ממצביעי הליכוד סבורים כך, לעומת 39% שמתנגדים.

 

משרות היועצים המשפטיים במינויים פוליטיים

58% מכלל המדגם מתנגדים להפיכת היועצים המשפטיים למשרה פוליטית, לעומת 31% שתומכים בכך. הפער בין המחנות הפוליטיים בולט במיוחד, כאשר רוב של 57% מאלה שהצביעו בבחירות האחרונות לאחת ממפלגות הקואליציה תומכים במינוי פוליטי, לעומת רוב מוחץ של 85% ממצביעי האופוזיציה שמתנגדים.

 

עילת הסבירות

67% מכלל המדגם סבורים כי לבית המשפט צריכה להיות היכולת להתערב בהחלטה של פוליטיקאי או פקיד ציבור, במידה שהיא אינה סבירה. שוויון בעמדות בעד ונגד מבין מצביעי הקואליציה (כ-44%) ורוב מוחץ של 86% בקרב מצביעי האופוזיציה שסבורים כי לבית המשפט צריכה להיות היכולת להתערב בהחלטה של פוליטיקאי או פקיד ציבור, במידה והיא אינה סבירה. רוב גם בקרב מצביעי הליכוד (47% תומכים לעומת 41% מתנגדים) ובקרב מצביעי הציונות הדתית (46% לעומת 40%).

 

פסקת ההתגברות

24.5% מבין כלל המשיבים, שוויון בין הסבורים כי יש לחוקק פסקת התגברות ברוב של 61 חברי כנסת, ו-23% סבורים כי יש לחוקק פסקת התגברות ברוב גדול בהרבה מ-61 (לעומת 45% מתנגדים). מבין מצביעי הקואליציה, 48% תומכים בפסקת ההתגברות ברוב רגיל, ו-29% תומכים ברוב גדול מכך. מבין מצביעי האופוזיציה 71% מתנגדים לפסקת ההתגברות בכל תצורה, ו-17% יתמכו בה אם יגדילו את הרוב הנדרש.

 

הסקר נערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 9-13/2/2023, רואיינו 606 איש ואשה בשפה העברית ו-150 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.56% ± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון המחקר סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו- https://dataisrael.idi.org.il/