מאמר דעה

הקפאת תכנית "לעצור את הדימום" מבשרת את תחילת ההפיכה

השר בן גביר ביטל בהינף יד תכנית התמודדות חדשנית עם האלימות והפשיעה בחברה הערבית. ביום שאחרי ההפיכה, ללא ביקורת שיפוטית על החלטות מיניסטריאליות לא סבירות, ייפגעו עוד ועוד קבוצות מוחלשות בחברה.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90

בשבוע שעבר, בזמן שעל הפרק עלו מתווים חלופיים למהלכי ההפיכה המשטרית, התברר שבנקודות מסוימות ההפיכה כבר יצאה לדרך: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר החליט להקפיא את המכרז עם הג'וינט להפעלת תכנית "לעצור את הדימום". זוהי תכנית חדשנית שכשמה כן היא – נועדה להתמודד עם האלימות והפשיעה הגואה בחברה הערבית באמצעות הפעלת מודל יישובי בערים שונות (כחלק מהחלטת הממשלה 549 מאוקטובר 2021 לתכנית חומש לטיפול מעמיק והוליסטי באלימות ובפשיעה). המציאות הקשה מלמדת שרק מאמץ מערכתי יכול לסייע בהתמודדות מול מספר חסר תקדים ומזעזע של 31 נרצחים ונרצחות בחברה הערבית - רק מתחילת 2023.

למה להפסיק את התכנית? ככה, כי השר הורה. ללא שיקולים ראויים, ללא בחינת חלופות וככל הנראה גם בלי הבנת המציאות. אז מה אם התוכנית גובשה בעבודת מטה מאומצת של משרדים ממשלה רבים, רשויות מקומיות וארגוני חברה אזרחית שפעלו במשך שנתיים רק כדי להתניע את הפעלתה? השר צוטט באומרו כי הג'וינט הוא "ארגון שמאלני". במקרה או שלא, באותה ישיבה הוחלט להקפיא את התקציב "בהעדר דיווחים", כדבריו. זאת על אף שהתכנית החלה לפעול לא מזמן ומן הסתם טרם הניבה תוצאות. למעשה, במצב אופטימלי, כלל לא היה דרוש גוף חיצוני כמו הג'וינט שיפעיל תכניות מסוג זה, אלא הן היו מופעלות באופן ישיר על ידי משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. התכנית משקפת את מגמת ההפרטה ואת הקשיים המהותיים בתפקודן של רשויות מקומיות ערביות, שסבלו מהזנחה ומהפליה במשך שנים רבות. צעדים דרסטיים כמו שלילת התקציב והקפאת התכנית ודאי לא יסייעו לעניין.

בהחלטתו מיישם בן גביר הלכה למעשה את ההפיכה המשטרית; מפנה עורף ליסודות בסיסיים של מנהל תקין על ידי ביטול תוכניות שהכינו צוותים מקצועיים על בסיס ידע ונתונים; ומקבל החלטות הנוגדות ערכים בסיסיים של דמוקרטיה ושל זכויות אדם כמו הגנה, ביטחון אישי וחירות. חשוב לומר כי השר מחויב לפעול לקידום הטוב הכללי והאינטרס הציבורי ללא משוא פנים. החלטה זו תפגע בהגנה על זכויות אדם ותוביל להחלשת הדרגים המקצועיים, שומרי הסף וארגוני החברה האזרחית ותאפשר כניסה בלעדית לשחקנים עם תווית אידיאולוגית התואמת את השקפת עולמם של הפוליטיקאים למגרש.

ביטול בהינף יד של מדיניות, ללא כל בקרה וביקורת שיפוטית מטעמים פסולים, הם בזעיר אנפין מה שמצפה לנו אם "הרפורמה המשפטית" תעבור. בהיעדר יכולת לביקורת שיפוטית על החלטת שר בלתי סבירה באופן קיצוני, כל החלטה של שר שלא רואה בעין יפה ארגון או אדם כלשהם, תזכה לחותמת חוקית ולבית משפט לא תהיה אפשרות למנוע זאת. התנהלות זו אינה רק פגיעה בשלטון החוק ובמנהל התקין אלא בשורה קשה לארגוני החברה האזרחית, שעל בסיס מכרזי, משחקים תפקיד קריטי במתן שירותים לקבוצות המוחלשות ביותר באוכלוסייה. ביטול ההתקשרות עמם היא פגיעה קשה בעיקר באותן אוכלוסיות.

"לעצור את הדימום" היא תכנית ראויה. היא אולי מיושמת מאוחר מדי ויש מקום לבקרה, אך היא עדיין צעד חשוב בהתמודדות עם האלימות והפשיעה בחברה הערבית המדממת. בהיעדרה, תימשך האלימות הגואה ברחובות לאיים על הביטחון היומיומי של כולנו. זו רק ההתחלה. התקשרויות רבות ופעילות של ארגוני חברה אזרחית מוטלות על הכף. מעתה, כל ארגון המפעיל "בתים חמים" לנערות חסרות עורף משפחתי או מסייע לאנשים עם מוגבלויות יידע שאם רק יתבטא "לא נכון", המכרז עמו יבוטל במחי יד. החברה האזרחית שאמורה להיות אוטונומית – עלולה לרסן את צעדיה ולהפעיל צנזורה עצמית כדי ליישר קו עם האידיאולוגיה של הפוליטיקאים. זהו אפקט מצנן מסוכן, תוצאה ישירה של תכניות ה"רפורמה".


המאמר פורסם לראשונה ב"וואלה!"