פרויקט מיוחד

ההצעה לשינוי מערכת המשפט בישראל בראי המשפט העברי

פרופ' בני פורת בסדרת מפגשים ודפי מקורות ללימוד עצמי

| מאת:

מה אומרת ההלכה על בחירת שופטים, פסילת חוקים וייעוץ משפטי? קראו, צפו ולמדו על דעות הפוסקים במשפט העברי ועל אופן התאמתן לימינו.

Photo by Shutterstock

לקריאה

קומי צאי מתוך ההפיכה: היוזמה לשינוי מערכת המשפט בישראל בראי המשפט העברי | סקירה | פרופ' בני פורת, ד"ר חגי שלזינגר

הסקירה קוראת תיגר על הטענה כי תומכי הרפורמה ממשיכים קו יהודי-הלכתי-מסורתי בעוד מתנגדיה תומכים בזהות ישראלית חילונית ובוחרת לבדוק את דבריהם של גדולי המשפט העברי לאורך הדורות בשלוש הסוגיות שעל הפרק: הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת ומעמדו של הייעוץ המשפטי.

 


 

ללימוד עצמי

נחיצותם של מנגנוני בקרה על החלטות הרוב | דפי מקורות לעיון הלכתי בעקבות היוזמה לשינוי מערכת המשפט בישראל | פרופ' בני פורת, ד"ר חגי שלזינגר

דפי המקורות מציעים עיון עצמי במקורות הלכתיים בשלושת הנושאים המרכיבים את היוזמה לשינוי מערכת המשפט בישראל – הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת ומעמדו של הייעוץ המשפטי. דפי המקורות הוכנו במכון הישראלי לדמוקרטיה עבור מפגשי לימוד בתיקון ליל שבועות תשפ"ג שנערכים על ידי הארגון "דתיים. ציונים. דמוקרטיים".

 


 

לצפייה

עמדתו של המשפט העברי על הסוגיות המרכיבות את הצעת "רוטמן-לוין" | שלושה מפגשי זום | פרופ' בני פורת

בסדרת המפגשים ייבחנו לעומקן הסוגיות המרכיבות את ההצעה לשינוי מערכת המשפט בראי המשפט העברי. הצטרפו למפגשי הזום בשידור חי או צפו בהקלטותיהם. המפגשים בשיתוף הארגון "דתיים. ציונים. דמוקרטיים.".

מפגש ראשון | בחירת שופטים | 17 במאי 2023, 20:30
עיון במקורות המשפט העברי מעלה כי קיימים כמה מודלים לגיטימיים של מינוי שופטים, הנעים בין מינוי בידי הרשות השופטת עצמה, שהוא המודל המקורי, מינוי בידי ראש העם, וכלה במינוי באמצעות נבחרי הציבור. המשפט העברי מלמד כי גם כאשר הונהג מודל של בחירת שופטים על ידי נבחרי הציבור, חכמי ההלכה הציפו את הבעיות המהותיות שהדבר עלול ליצור, מתוך חשש לפוליטיזציה של השפיטה.

 

*****

מפגש שני | פסילת חוקים | 24 במאי 2023, 20:30

 

*****

מפגש שלישי | יועצים משפטיים ומעמדם | 7 ביוני 2023, 20:30