מאמר דעה

היד הקלה על ההדק: הרחבה בלתי אחראית של הזכאות לרישיון כלי ירייה פרטי

| מאת:

תקנות כלי היריה החדשות נוטות באופן קיצוני לעבר הזכאות להחזקה בנשק פרטי, ללא האיזון או הפיקוח הנדרשים. קיים חשש שהן הותקנו במהרה ובחסות מצב החירום, ללא התחשבות בהשלכות המסוכנות של ההרחבה הדרמטית של הזכאים לרישיון.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90

בריבוי האירועים, מתחת לרדאר התקשורתי ובמחטף, אושרה בשבוע שעבר הרחבת הזכאות לקבלת רישיון לכלי יריה פרטי. מדינת ישראל מתמודדת עם מצב החירום הקשה ביותר שחוותה מאז קום המדינה, וישנה חשיבות רבה בחיזוק הביטחון האישי של אזרחיה. עם זאת, היקף התקנות שהותקנו בכנסת וההרחבה הדרמטית של הזכאים לרישיון נשק פרטי בישראל, מעלים חשש כבד שהתקנות לא נועדו להתמודד אך ורק עם מצב החירום הנוכחי, ושהן מקדמות סדר יום נרחב יותר.

גרסה ראשונה של התקנות פורסמה על ידי השר לביטחון לאומי לפני כשלושה חודשים, וזו הפעם הראשונה שבה מוסדרת הסוגייה שלא באמצעות הוראה מנהלית של השר. ההסדרה בתקנות נובעת מהתחייבות המדינה לבית המשפט העליון. כדי שייכנסו לתוקף, נדרש השר להביא את התקנות לאישורה של הוועדה לביטחון לאומי בכנסת, אשר בראשה עומד כיום ח"כ ממפלגתו של השר. עם זאת, עם הבאת התקנות לאישור הכנסת בצל מצב החירום, נראה כי השר ניצל את מצב החירום בו מצויה ישראל על מנת לקדם, בצורה בעייתית, מדיניות מעוררת מחלוקת אותה קידם קודם לכן - ללא קשר ללחימה.

אישור התקנות מרחיב באופן דרמטי את הזכאות לכלי נשק אישי בישראל. כיום ישנם כ-170 אלף בעלי רישיון לכלי יריה פרטי, מספר גבוה כשלעצמו, אך לאור אישור התקנות, מספר זה עלול לגדול פי שלושה. במצב הדברים לפני אישור התקנות, חייל או חיילת משוחררים שעברו הכשרת רובאי 07 היו זכאים לקבל רישיון לכלי יריה פרטי. ואילו בטיוטת התקנות שהוגשה לדיון בוועדה, הוצע לערוך שינוי משמעותי בתבחין זה, ולהרחיב את הזכאות לרישיון כך שכל מי שמחזיק ומחזיקה בתעודת לוחם יוכלו להיות זכאים לכלי יריה אישי. במשרד לביטחון לאומי לא הסתפקו בכך, וביקשו להרחיב את תחולת התקנות כך שיתאפשר לכל חייל וחיילת שלא סיימו את שירותם כלוחמים, להיות זכאים כבר בגיל 21 לכלי יריה, כל עוד הם גרים או לומדים ביישובים שהוגדרו כיישובים שמזכים ברישיון (למשל – בתחומי יהודה ושומרון).

לא ברור כלל על-בסיס אילו שיקולים הרחיב השר לביטחון לאומי את הזכאות לכלי נשק במדינה. מעבר לכך, לא ידוע האם נעשתה עבודת מטה מספקת לצורך הבנת המשמעויות של שינויים מרחיקי לכת אלו – למשל אל מול משרדי הבריאות והרווחה.

חשוב להדגיש כי בגרסה שהופצה בסמוך לדיון בכנסת, נכתב כי התקנות אמורות לחול באופן זמני, לאור המצב הביטחוני. עם זאת, ברגע האחרון החליט המשרד לביטחון לאומי להפוך אותן לתקנות קבועות, באישור הוועדה לביטחון לאומי בכנסת. הפיכת התקנות מהוראת שעה לתקנות קבועות יצר פגם חמור בהליך אישור התקנות, בין היתר משום שלא הייתה אפשרות להיערך כראוי לדיון ולהביא את כלל הגורמים הרלוונטיים לשולחן הדיונים בכנסת. עד כדי כך, שאם צוות הייעוץ המשפטי של הוועדה היה מעלה על דעתו שמדובר בתקנות קבועות, הוא היה מתנגד לקיום הדיון בתקנות במועד הנוכחי.

גם בהינתן המצב הביטחוני, התקנות נוטות באופן קיצוני לעבר הזכאות הרחבה להחזקה בנשק, ולא מתחשבות בשיקולים חשובים אחרים. כפי שהדגישה נציגת משרד המשפטים בדיון בשבוע שעבר בכנסת, היבטים שנוגעים להשפעות מגדריות, אובדנות ואלימות במשפחה לא נבחנו עד הסוף. למעשה, אין בתקנות או בחוק כלי היריה דרישה לעריכת בדיקה נאותה של כשירותו הנפשית של מבקש הרישיון או לבחינת השאלה האם הוא מוכר בקרב גורמי רווחה, בטרם מתן הרישיון. החשש הוא שמקבלי רישיונות שיש להם נטיות אובדניות, וכן בני משפחתם של מקבלי רישיונות עם פוטנציאל לאלימות, הופקרו לחלוטין.

יצוין, כי עם הקמת ממשלת החירום הוחלט כי יש להתמקד אך ורק בהחלטות הנדרשות לשם מטרות ביטחוניות, המשכיות המצב הקיים וייצוב המצב הכלכלי, אלא אם ראשי סיעות הליכוד וכחול לבן מסכימים אחרת. נראה שקיבוע של מדיניות השר לביטחון לאומי ביחס לחלוקת רישיונות לכלי יריה, ללא הגבלת זמן על תחולת התקנות, אינו נופל בתנאי זה.

חומרת המצב רק מתחזקת לאור העובדה שהמשרד לביטחון לאומי לא עוסק כראוי באיסוף נתונים על בעלי הרישיונות ובפיקוח עליהם. כך, למשל: לא מתבצע איסוף נתונים מסודר על אירועים חריגים בכלי נשק פרטיים, ואין אפשרות לדווח באופן אנונימי למשרד לביטחון לאומי במקרה בו אזרח או אזרחית רוצים להתריע על מסוכנות בן משפחתם המחזיק בכלי יריה.

יש להבטיח כי חלוקת הנשק נעשית בזהירות ובאחראיות המתבקשת, תוך ביצוע בדיקות מקיפות ומעמיקות לצורך קבלת הרישיון, וכן נחוץ להחיל פיקוח הדוק על בעלי הרישיון. יתרה מזאת, יש להבטיח כי כלל הגורמים הפועלים בגזרה מסוימת מתואמים לחלוטין (לרבות כוחות הביטחון, גופי אבטחה פרטיים, כיתות כוננות ובעלי נשק פרטי), למניעת תקריות מיותרות בין המעורבים. עם סיום המצב המיוחד בעורף, אנו סבורים כי חשוב לקיים דיון נוסף על התקנות, כך שכל הגורמים הרלוונטיים יוכלו ללמוד לעומק את השלכות השינויים המשמעותיים שיצרו התקנות, וכדי לקדם את הפיקוח הנדרש על מי שמחזיקים בכלי יריה פרטיים בישראל.