הודעה לעיתונות

שנתון החברה החרדית 2023: שיא של עשורים בשיעור הגברים והנשים העובדים; שפל ברמת ההכנסה בקרב גברים

| מאת:

שיעור הנשים החרדיות העובדות חצה לראשונה את ה-80% • אחרי שנה שבה הואט הגידול במספר בחורי הישיבות והאברכים הוא גדל שוב ב-4.1% נוכח חזרת המפלגות החרדיות לקואליציה • 15% מהסטודנטיות החרדיות לומדות מדעי המחשב, גידול של 63% בתוך ארבע שנים.

Photo by Avshalom Sassoni/Flash90

שנתון החברה החרדית של המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת 2023, היוצא לאור זו השנה השמינית היום (א'), סוקר את השינויים שחלו בעשורים האחרונים בחברה החרדית בתחומים מגוונים, בהם החינוך, התעסוקה ואורח החיים.

השנה ניכרת מגמה ברורה של עלייה ברמת החיים של משקי הבית החרדיים, כתוצאה מקפיצה בשיעור הנשים החרדיות העובדות, ועלייה מחודשת בשיעור הגברים החרדים העובדים לאחר מספר שנות דשדוש. העלייה ברמת החיים מתבטאת בהכנסות גבוהות יותר, בירידה בשיעורי העוני, בעלייה בשיעור בעלי הדירה והרכב ובגולשים באינטרנט.

עיקר השינוי ניכר בנשים חרדיות, כתוצאה ממערכת חינוך שמכינה אותן לשוק העבודה. ניתן לראות זאת בעלייה בשיעור הנבחנות לבגרות ובמספר הגדל של סטודנטיות במקצועות הטכנולוגיים. לעומתן, מערכת החינוך של הבנים אינה מכשירה אותם לעולם התעסוקה ובהתאם לכך מספר הסטודנטים הגברים עודנו נמוך. כתוצאה מכך, רמת ההכנסה של גברים חרדים עומדת על כמחצית בלבד מזו של יהודים לא חרדים - הרמה הנמוכה ביותר שנצפתה אי פעם. סיבה נוספת להכנסה הנמוכה של הגברים החרדים היא העובדה שרבים מהם משלבים עבודה במשרה חלקית תוך כדי הלימודים בכולל, מה שמסביר את העלייה הניכרת הן בשיעור התעסוקה והן במספר אברכי הכולל.

לעיון בספר השנתון המלא

לעיון באתר השנתון המלא


להלן עיקרי הממצאים:


גודל האוכלוסייה

האוכלוסייה החרדית בישראל מונה כ־1,335,000 נפש, שהן 13.6% מכלל האוכלוסייה. שיעור הצעירים עד  גיל 19 באוכלוסייה החרדית הוא 58%, לעומת 31% באוכלוסייה היהודית הכללית.

בשנת 2030 צפויה האוכלוסייה החרדית להגיע ל־16% מכלל האוכלוסייה, ואילו שיעור החרדים עד גיל 20 צפוי להיות כמיליון נפש ויהווה 25% משכבת גיל זו.


מערכת החינוך ועולם הישיבות

1 מ-5 תלמידים: מערכת החינוך החרדית בגילי בית הספר מנתה בשנת הלימודים תשפ"ג (2022/23) 390,000 תלמידים, המהווים 20% מכלל התלמידים בישראל ו-26% מהחינוך העברי. קצב הגידול של החינוך החרדי הואט בעשור האחרון ל-3.7% בשנה (לעומת, 4.2% בשנים 2013-2003). במקביל, קצב החינוך הממלכתי הואץ בעשור האחרון ל-2.2% (לעומת 0.5% בשנים 2013-2003).

חלה עלייה של ממש במספר התלמידים החרדים הנבחנים בבחינות הבגרות – גם אם אינם זכאים לתעודה – מ-24% ל- ל־44% (2008-2021). תוך חמש שנים עלה מספר הזכאים לבגרות בחינוך החרדי בקרב בנים חרדים מ-2% ל-6% ובקרב בנות חרדיות מ-20% ל-25% (2016-2021).

תלמידי הישיבות והאברכים:תלמידי ישיבות הם חרדים לא נשואים, ורובם המוחלט בני פחות מ-23. אברכים הם חרדים נשואים, שרובם הגדול מתמידים בלימודים ב"כולל" שנים רבות ומעל לגיל 31. בתחילת 2023 היה מספר תלמידי הישיבות ואברכי ה"כולל" החרדים כ-156,036. אחרי שנה שבה הואט הגידול במספר בחורי הישיבות והאברכים ל-2.5%, בשנת 2022, שבסופה חזרו המפלגות החרדיות לקואליציה, הוא גדל שוב ב-4.1%.

ניכר קשר בין נוכחות המפלגות החרדיות בקואליציה לבין קצב הגידול של בחורי הישיבות והאברכים. משנת 1999, השנים היחידות שבהן הייתה ירידה במספרם היו 2014-2013.

השכלה גבוהה: כ- 16,700 סטודנטים חרדים, המהווים 5% מכלל הסטודנטים, למדו בשנת תשפ"ג (2022/23). מספרם עלה בשנה זו בכ-900 תלמידים, גידול של 7%.

69% מהסטודנטים החרדים הן נשים, כאשר כ-14,100 מהסטודנטים החרדים (84%) למדו לתואר ראשון, וכ־2,700 למדו לתארים מתקדמים, רובם המכריע לתואר שני. רוב גדול מקרב הסטודנטים החרדים לתואר ראשון למדו בשנת תשפ"ג (2022/23) במכללות אקדמיות (46%) ובמכללות לחינוך (23%), ומיעוטם בלבד באוניברסיטה הפתוחה (21%) ובשאר האוניברסיטאות (10%).

גילים: כמעט מחצית (47%) מהסטודנטיות החרדיות לתואר ראשון, כ-4,500, הן מתחת לגיל 21. לעומת זאת, גיל הסטודנטים החרדים הגברים לתואר ראשון גבוה ו-39.5% מהם הם בני 30 ומעלה.

הסללה למדעי המחשב? שיעור הסטודנטיות החרדיות למדעי המחשב כמעט הכפיל את עצמו בארבע שנים, מ-883 ל-1,436 (מ-2018/19 ל-2022/23). שיעורן מכלל הסטודנטיות החרדיות עומד על 15% לעומת 13.5% בקרב סטודנטיות לא-חרדיות. בקרב הגברים החרדים, שיעור הלומדים מדעי המחשב מכלל הסטודנטים החרדים נמוך במידה רבה מזה של הסטודנטים היהודים הלא-חרדים (19% לעומת 28.5% בהתאמה). בתוך כך, מיעוט גדול (32%) מהסטודנטיות החרדיות לומדות חינוך, בהשוואה ל-22% מהסטודנטים החרדים הגברים.

הכשרה טכנולוגית: כ-7,000 סטודנטים וסטודנטיות חרדים למדו במסלולי הכשרה מקצועית טכנולוגית בשנת תשפ"ג (2022/23). החל משנת 2014, חל גידול מהיר של 120% במספר החרדים במקצועות אלה. משקלם של החרדים בכלל הלומדים בתחומי ההכשרה הטכנולוגית עומד על 18% (9% סטודנטים גברים חרדים מהסטודנטים הלא-חרדים ו-29.5% סטודנטיות חרדיות מהסטודנטיות הלא-חרדיות). כמעט מחצית מהם למדו הנדסת תוכנה (46%), ומקצוע פופולרי נוסף הוא אדריכלות ועיצוב פנים (14.5%).


תעסוקה

שיא חדש במספר הנשים והגברים העובדים: בשנת 2023 עבדו בממוצע כ-110,000 גברים חרדים בגילי העבודה העיקריים (64-25) המהווים 55% מהגברים החרדים, נתון שלא נצפה מאז שנת 1995. מדובר בהמשך העלייה שנצפתה בשנת  2022 לכ-53% זאת לאחר עמידה במקום בשיעורים של בין 52%-50% בין השנים 2021-2015.

בשנת 2023, מספר הנשים החרדיות העובדות בגילי העבודה העיקריים חצה לראשונה את רף ה-80% וזינק ל-157,000, עלייה מ-142,000 אשתקד. יצוין כי נתוני 2023 נכונים לשלושת הרבעונים הראשונים, וייתכן כי הנתון הסופי לשנת 2023 יהיה נמוך יותר בייחוד בקרב גברים חרדים עקב המצב במשק לצד הכספים הקואליציוניים למוסדות התורניים.

מועסקים במשק, 2023-2009 (%)

רמת הכנסה: ההכנסה הממוצעת החודשית של גברים חרדים צנחה מ-76% בשנת 2003 ל-50% מההכנסה הממוצעת החודשית בקרב יהודים לא-חרדים בשנת 2021. בשנה זו, היא עמדה על 9,707 ש"ח לעומת 19,279 ש"ח בקרב גברים יהודים לא־חרדים. הנשים החרדיות השתכרו באותה שנה 8,230 ש"ח בחודש בממוצע, 67% מההכנסה הממוצעת החודשית בקרב נשים יהודיות לא־חרדיות (12,330 ש"ח).


רמת החיים

קו העוני: חלה ירידה בתחולת העוני בקרב משפחות חרדיות מ־39% בשנת 2015 ל־34% בשנת 2021, נתון גבוה מאוד לעומת כלל האוכלוסייה (21% בשנת 2021). ייתכן כי הירידה נובעת מגידול בשיעור התעסוקה של נשים חרדיות ומעלייה ברמת ההכנסות בקרב העובדים, לצד גידול בתמיכת המדינה באברכים ובקצבאות הילדים. לצד זאת, שיעור הילדים החרדים שחיו מתחת לקו העוני לאחר תשלומי הקצבאות עמד על 47% בשנת 2021.

הכנסה למשק בית: בתוך 6 שנים נרשמה עלייה של 19% בהכנסה החודשית ברוטו למשק בית חרדי (מ־12,616 ש"ח בשנת 2015 ל-14,978 ש"ח בשנת 2021), אולם, ההכנסה עודנה נמוכה ב־55% מההכנסה ברוטו למשק בית יהודי לא־חרדי (22,047 ש"ח). משק בית חרדי הוציא 13,972 ש"ח בחודש בממוצע, 11% פחות ממשק בית יהודי לא־חרדי (15,610 ש"ח), אף שמספר הנפשות במשק בית חרדי כמעט כפול.  בהמשך לכך, ההוצאה של משקי בית חרדיים על תשלומי חובה — מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות — עומדת בממוצע על כ-40% מההוצאה של משקי הבית הלא־חרדיים (1,531 ש"ח לעומת 3,860 ש"ח).

שיעור הבעלות על דירה באוכלוסייה החרדית גבוה מאוד ועמד על 78% לעומת 72% בקרב האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית, בשנים 2022-2021.

צמצום פערים בזמינות לרכב: נרשמה קפיצה בזמינות רכב פרטי במשקי הבית לכמעט מחצית (49%) מהחרדים מעל גיל 20 בשנת 2022. עם זאת, הפער בינם לבין יהודים לא חרדים עודנו גדול (82%).


**נתוני השנתון החרדי מתבססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרדי ורשויות ממשלה והביטוח הלאומי.