נייר עבודה

רגולציה של מפלגות פוליטיות וקוד אתי

מתוך המפגש השלישי של הפורום לתיקון שיטת הממשל

הפורום לתיקון שיטת הממשל הוקם כדי לשמש סמכות ציבורית מקובלת ומעוגנת בתודעה הציבורית אשר תבחן, תגבש ותניע שיח ציבורי מעמיק שעיקרו רפורמות ושינויים שמטרתם לשמר את הדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון בישראל. צוותי המחקר של המכון מגבשים הצעות קונקרטיות, ישימות ומבוססות לשינויים ולתיקונים בשיטת הבחירות, במבנה המפלגות ותפקודן ובשיטת השלטון. לקראת המפגש השלישי של הפורום נכתב נייר העבודה בנושא הצבעה אישית ו/או רשימתית, המשווה בין שיטות בחירה רשימתיות סגורות, פתוחות למחצה ופתוחות, וכולל ניתוח של המצב הקיים ושורת המלצות לתיקונו.

תקציר נייר העבודה
בחינה השוואתית של הרגולציה המפלגתית בעולם מספקת מענה לשאלה אם מדינת ישראל חריגה בנוף המדינות המשתמשות ברגולציה מפלגתית.

הממצאים:

  • מרבית המדינות יצרו מסגרת המסדירה את פעולתן של המפלגות הפוליטיות הפועלות בתחומן באמצעות חוקת המדינה או באמצעות חקיקה אחרת (חוק מפלגות, חוק בחירות, חוק מימון מפלגות).
  • חלק גדול של החקיקה עוסק במימון המפלגות. התחומים האחרים: פסילת מפלגות, דרך הבחירה של מועמדי המפלגה ודרכי התארגנותה ופעולתה של המפלגה.
  • אף שישראל אינה המדינה היחידה המכפיפה את מפלגותיה לרגולציה ולפיקוח, היא בהחלט אחת המדינות המחמירות ביותר בתחום זה.
  • קודים אתיים נפוצים בעיקר בדמוקרטיות חדשות ולא מבוססות. רובם הגדול עניינם הרמה הבין-מפלגתית.
  • חקיקה מתגמלת למפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימית כמעט אינה קיימת בעולם.

 
ההמלצות :

  • לא כדאי להגביר או להרחיב את הרגולציה המפלגתית בישראל. המפלגות בישראל נתונות כבר היום לפיקוח ולרגולציה הדוקים למדי, בייחוד המפלגות המשתמשות בשיטות דמוקרטיות לבחירת מועמדים.
  • יש לאמץ קוד אתי וולונטרי למפלגות בישראל. הקוד ינוסח בידי ועדת הבחירות המרכזית או בידי המפלגות עצמן ויעסוק ברמה הפנים-מפלגתית.
  • יש לקבוע מנגנוני חקיקה מתגמלת למפלגות המקיימות דמוקרטיה פנימית.
  • המדינה תנהל את הליכי הבחירות המקדימות של מפלגות שיבחרו לקיים בחירות מקדימות דמוקרטיות דוגמת פריימריז (בכלל זה המימון).
  • יש לבחון מנגנונים מתגמלים אחרים, למשל הענקת זמן שידור ללא תשלום למועמדים המתמודדים בבחירות מקדימות.