נייר עבודה

היבטים בהליכי הצטרפות למפלגה

מתוך המפגש השלישי של הפורום לתיקון שיטת הממשל

הפורום לתיקון שיטת הממשל הוקם כדי לשמש סמכות ציבורית מקובלת ומעוגנת בתודעה הציבורית אשר תבחן, תגבש ותניע שיח ציבורי מעמיק שעיקרו רפורמות ושינויים שמטרתם לשמר את הדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון בישראל. צוותי המחקר של המכון מגבשים הצעות קונקרטיות, ישימות ומבוססות לשינויים ולתיקונים בשיטת הבחירות, במבנה המפלגות ותפקודן ובשיטת השלטון. לקראת המפגש השלישי של הפורום נכתב נייר העבודה בנושא הצבעה אישית ו/או רשימתית, המשווה בין שיטות בחירה רשימתיות סגורות, פתוחות למחצה ופתוחות, וכולל ניתוח של המצב הקיים ושורת המלצות לתיקונו.

תקציר נייר העבודה
המפלגות הפוליטיות הן מוסד מרכזי בדמוקרטיה הפרלמנטרית, ומצבן בישראל הוא מקור לדאגה. המפלגות הישראליות הדמוקרטיות סובלות מרמת אמון נמוכה גם בגלל הפגמים בהתנהלות הבחירות הפנימיות ובשל דרכי ההצטרפות אליהן (מפקדי החברים). תיקון הליקויים בתחום זה הוא צעד הכרחי בדרך לשיקום המפלגות. השאלה היא אם הטיפול צריך להיות רגולטורי או אחר. סקר השוואתי ב-35 דמוקרטיות מעלה כי -

  • מרבית המדינות בוחרות שלא להסדיר את החברות המפלגתית בחוקה או בחוקים אחרים ומותירות סוגיה זו בתחום האוטונומיה המפלגתית.

בחינת הדרכים להסדרת החברות המפלגתית ברמת המפלגה עצמה בחוקות ובתקנונים מפלגתיים של 10 מפלגות גדולות במדינות שונות מראה כי -

  • בדרך כלל מפלגות מציבות תנאי סף לחברות מפלגתית, דורשות הצהרה מן המצטרף בדבר הסכמתו עם מטרות המפלגה וערכיה ושומרות לעצמן את הזכות לסרב לקבל חברים.

לפיכך -

  • סוגיית החברות המפלגתית בישראל היא מהמוסדרות ביותר במדינות הנבחנות. ברם אין בנמצא הסדרה של הליך ההצטרפות בדרך שתמנע או תצמצם את התופעות השליליות של קבלני קולות, מפקדי ארגזים וחברים מזדמנים.
  • כמעט כל המפלגות מאפשרות כיום לאזרחים להצטרף אליהן כחברים באמצעות האינטרנט (כלומר, מפלגות מקלות על אזרחים להצטרף אליהן). דווקא הפתיחות וההנגשה הקיצוניות הללו הן הדרך הבטוחה ביותר להחליש את כוחם של קבלני הקולות. ההתפקדות באמצעות האינטרנט נעשית בכפוף להצהרה של המצטרף שהוא מאשר כי אינו חבר במפלגות אחרות וכי הוא מסכים עם ערכי המפלגה ועקרונותיה.
  • דמי החברוּת השנתיים במפלגות הישראליות אינם זולים.
  • תקופות ההכשרה למימוש זכויות ההצבעה במפלגות הישראליות הן הארוכות ביותר.

ההמלצות

  • יש לקבוע התפקדות אישית ושקופה ללא מתווכים (הצטרפות באמצעות אתר האינטרנט או על ידי הגעה פיזית של החבר לסניף המפלגה).
  • אין לייקר את דמי החברוּת המפלגתית. יש לשקול להציע תעריפים מיוחדים לצעירים, סטודנטים ואוכלוסיות חלשות.
  • יש להעמיד את תקופת ההכשרה למימוש זכות הבחירה על 18-15 חודשים.