חוק המפלגות בישראל

  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 128 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

המאמרים בספר כוללים תדריך לסוגיות שיש לפתור בטרם ניגשים לרישום מפלגה אצל רשם המפלגות, וכן נספחים הכוללים את נוסח חוק המפלגות, תקנון המפלגות ומסמכים נוספים הנוגעים לחוק המפלגות.

מה הם התנאים המחייבים חקיקת חוק מפלגות במשטרים דמוקרטיים? מדוע נחקק חוק זה בישראל דווקא עתה, לאחר עשרים שנות דיון ציבורי? עד כמה תורם החוק להפנמת הערכים הדמוקרטיים שביסוד המשטר במדינת ישראל? מה המעמד במשפטי של מפלגות לאחר חקיקת חוק המפלגות התשנ"ב- 1992?

בנוסף להבהרת סוגיות אלה, כוללים המאמרים בקובץ זה תדריך לסוגיות שיש לפתור בטרם ניגשים לרישום מפלגה אצל רשם המפלגות, וכן נספחים הכוללים את נוסח חוק המפלגות, תקנון המפלגות ומסמכים נוספים הנוגעים לחוק המפלגות.

"בשעה שכתבנו את הפרקים, עמדו לנגד עינינו הקוראים: אזרחים המבקשים ללמוד כיצד ישפיע חוק המפלגות על תפקידה, מעמדה ודמותה של המפלגה בישראל; חברי מפלגות המבקשים לדעת כיצד ישפיע החוק על יכולתם להשתתף ולהשפיע על עיצוב דמותה ודרכה של מפלגתם; פעילי מפלגות, קיימות ושעתידות לקום, המבקשים הדרכה כיצד עליהם להיערך לאחר החלתו של חוק המפלגות; מחוקקים, בהווה ובעתיד, שאנו מקווים כי ימצאו עניין בהצעות השונות לתוספות ותיקונים לחוק המפלגות, הכלולים בפרקי קובץ זה."

דן אבנון - מבוא

עליזה בר - חקיקה בנושא מפלגות במדינות דמוקרטיות
מבוא
חקיקה במדינות דמוקרטיות
הרקע לחקיקה
תכני החוקים
ישראל וההיבט ההשוואתי
סיכום

דן אבנון - חוק ודמוקרטיה בחוק המפלגות
מבוא
חוק המפלגות: הדרכה ראשונית בהוראות החוק
חוק המפלגות: פרשנות וביקורת
חוק המפלגות: הצעות לשינויים ותיקונים


אריאל בנדור - דיני מפלגות בפסיקת בתי-המשפט

מבוא
הגבלות מהותיות על רישום מפלגות
דרך הבחירה של מוסדות המפלגה ומועמדיה
סעדים משפטיים בענייני מפלגות
זכות הטיעון
סיכום ההמלצות

נספחים