נייר עבודה

פיזור פרלמנטים

מתוך המפגש השלישי של הפורום לתיקון שיטת הממשל

| מאת:

הפורום לתיקון שיטת הממשל הוקם כדי לשמש סמכות ציבורית מקובלת ומעוגנת בתודעה הציבורית אשר תבחן, תגבש ותניע שיח ציבורי מעמיק שעיקרו רפורמות ושינויים שמטרתם לשמר את הדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון בישראל. צוותי המחקר של המכון מגבשים הצעות קונקרטיות, ישימות ומבוססות לשינויים ולתיקונים בשיטת הבחירות, במבנה המפלגות ותפקודן ובשיטת השלטון. לקראת המפגש השלישי של הפורום נכתב נייר העבודה בנושא הצבעה אישית ו/או רשימתית, המשווה בין שיטות בחירה רשימתיות סגורות, פתוחות למחצה ופתוחות, וכולל ניתוח של המצב הקיים ושורת המלצות לתיקונו.

 • ייעוד המנגנון:
  • הקניית גמישות למערכת הפוליטית.
  • סיוע להפשרתה במצב של קיפאון.
 • השפעת המנגנון - שתי השפעות הפוכות:
  • קיצור אורך החיים הפרלמנטריים וערעור היציבות במערכת.
  • שמירת היציבות של המערכת כולה. במשטרים פרלמנטריים - על ידי פיזור הפרלמנט והרכבתו מחדש.
 • מנגנוני פיזור הפרלמנט בישראל היום:
  • הצבעה של הכנסת על חוק לפיזורה.
  • כישלון מאמציו של מרכיב הממשלה הממונה להרכיב ממשלה.
  • כישלון מרכיב הממשלה וממשלתו לזכות בהצבעת ההסמכה באמון הכנסת.
  • דחייה בכנסת של חוק התקציב בתקופה מוגדרת.
  • יוזמת ראש הממשלה לפזר את הכנסת בגלל רוב בכנסת המתנגד לממשלה ומונע את פעולתה התקינה.
 • מנגנוני פיזור הפרלמנט בישראל במבט השוואתי:
  ישראל מאופיינת ב:
  • ריבוי תהליכים חלופיים לפיזור הפרלמנט.
  • נוקשות הדרישה לרוב במקרה של פיזור הפרלמנט על פי החלטתו.
  • סייגים על יוזמה של ראש הרשות המבצעת לפרק את הפרלמנט.
 • פיזור הכנסת במבט היסטורי והשוואתי:
  • הכנסת אינה חריגה בשיעור השלמת או אי-השלמת כהונותיה.
  • במרבית המקרים פוזרה הכנסת בעקבות זעזועים, משברים קואליציוניים או התפטרות ראשי ממשלה.
 • בחינה השוואתית והיסטורית מלמדת שהמחיר שמערכת המשטר הישראלית משלמת על הגמישות שכוח הפיזור מקנה לה הוא זעיר. לעומת דמוקרטיות אחרות, בעיקר דמוקרטיות פרלמנטריות רובניות, ניצול המנגנון הזה בישראל לצורך שימור עצמי או קידום הוא מוגבל.
 • ההרחבה של סמכות הפיזור מיסדה נסיבות והליכי פיזור שהתקיימו בישראל בכל מקרה, בעקיפין ובצורה לא ממוסדת, גם קודם למיסודם.
 • ההרחבה של סמכות הפיזור הקנתה למערכת לא רק גמישות אלא גם יציבות, בציידה את ראש הממשלה ב"נשק יום הדין", המאזן את כוחו לעומת כוחה של הכנסת.

נכון להיום אין צורך בשינוי המנגנון הקיים.

 הורידו את הנייר המלא: פיזור פרלמנטים