משך כהונותיהם של ראשי ממשלה – מבט השוואתי

| מאת:

בראשית יוני התפטר מתפקידו יוקיו האטוימה, ראש ממשלת יפן. ראש הממשלה החדש הוא הרביעי במספר בתוך פחות מארבע שנים. גם בישראל נשמעות טענות שראשי הממשלה מתחלפים לעתים תכופות מדי. האם הן מבוססות?

תשעה חודשים בלבד לאחר שהוביל את המפלגה הדמוקרטית היפנית (DPJ) לניצחון היסטורי והתמנה לראשות הממשלה התפטר יוקיו האטוימה במפתיע. התפטרותו של האטוימה היא חוליה נוספת בשרשרת כהונות קצרצרות של ראשי ממשלה ביפן. ראש הממשלה החדש, נאוטו קאן, הוא ראש הממשלה הרביעי המכהן בתוך פחות מארבע שנים. רבים רואים בכך עדות לקיומו של משבר מנהיגות רציני ביפן, שהחל ב-2006, עם פרישתו של המנהיג הכריזמטי ג'וניצ'ירו קויזומי.

קצב תחלופת ראשי ממשלה, או ליתר דיוק - משך הכהונות של ראשי ממשלה, הוא אחד המדדים העיקריים ליציבות השלטון בדמוקרטיות פרלמנטריות. במערכת יציבה אפשר לצפות שראש ממשלה יכהן כמה שנים לפחות, שבהן יוכל ללמוד את התפקיד, לקדם מדיניות ולהטביע את חותמו. תקופות כהונה קצרות, לעומת זאת, הן עדות ברורה למערכת לא יציבה. בדרך כלל מלווה הדבר גם בירידה ביכולת המשילות. בישראל רווחת הדעה שיש חוסר יציבות מובהק במערכת הפוליטית בעשור האחרון. רבים סבורים כי ארבעה ראשי ממשלה בפרק זמן של עשור מעידים על תחלופה תכופה מדי.

כדי לבדוק האם קצב התחלופה של ראשי ממשלה בישראל חריג הושוו אורכי כהונות של ראשי ממשלה בישראל לאלו של ראשי ממשלה ב-18 דמוקרטיות פרלמנטריות אחרות. טבלה 1 מראה כי בניגוד לדעה הרווחת, ישראל אינה לוקה בתחלופה חריגה של ראשי ממשלה. היא ממוקמת במרכז הרשימה, מעל דמוקרטיות "מצליחות" כהולנד, נורווגיה ופינלנד, ומשך הכהונה הממוצע בה הוא 3.8 שנים. את תחתית הרשימה סוגרת איטליה, שמאז תום מלחמת העולם השנייה כיהנו בה לא פחות מ-37 ראשי ממשלה, ואורך הכהונה הממוצע בה הוא פחות משנתיים.

טבלה 1: משך כהונותיהם של ראשי ממשלה ב-19 דמוקרטיות פרלמנטריות

מדינה ממוצע (ימים) ממוצע (שנים) N
גרמניה 2,930 8.0 7
ספרד 2,537 7.0 4
 אוסטריה 2,299 6.3 10
שוודיה 2,190 6.0 10
 אוסטרליה 2,072 5.7 11
קנדה 1,900 5.2 11
בריטניה 1,820 5.0 12
דנמרק 1,544 4.2 15
ניו זילנד 1,537 4.2 14
יוון 1,423 3.9 9
אירלנד 1,375 3.8 16
ישראל 1,369 3.8 16
הולנד 1,294 3.5 13
נורווגיה 1,159 3.2 19
בלגיה 1,011 2.8 23
פורטוגל  948 2.6 11
יפן 799 2.2 25
פינלנד  633 1.7 33
איטליה 616 1.7 37

* מסגרת הזמן: מתום מלחמת העולם השנייה ועד מאי 2010. אשר לשלוש הדמוקרטיות החדשות - ספרד, יוון ופורטוגל - מסגרת הזמן היא מייסודה של הדמוקרטיה מחדש ועד מאי 2010. 
** בהצגת הנתונים הובאו בחשבון תקופות כהונה שלמות ורצופות. לדוגמה, שתי תקופות הכהונה של שמעון פרס נספרו כשתי תקופות נפרדות, ותקופת הכהונה של אריאל שרון (2006-2001) נספרה כתקופה אחת. ראשי הממשלה הנוכחיים לא הובאו בחשבון.

אולם אם מחלקים את מסגרת הזמן לשתי תקופות נפרדות, מתגלים ממצאים מעניינים יותר, שיש בהם להעיד על מגמה. טבלה 2 משווה בין תקופות הכהונה הממוצעות עד 1990 לתקופות הכהונה הממוצעות מ-1990. על פי נתוני הטבלה, בשני העשורים האחרונים חלה בישראל ירידה דרמטית של כ-35% במשך תקופות הכהונה של ראשי ממשלה. בשתי מדינות בלבד - יפן ואוסטריה - נרשמה ירידה גדולה יותר. מעניין לציין כי בכל שלוש המדינות הללו - וגם בקנדה, המקדימה את ישראל במקום אחד בטבלה - חלו תמורות ניכרות במערכות המפלגתיות משנות התשעים של המאה העשרים. זאת ועוד, דווקא במדינות בעלות מבנה פוליטי דומה לזה של ישראל (ריבוי מפלגות וממשלות קואליציוניות), כמו פינלנד, הולנד, דנמרק ובלגיה, התארכו מאוד תקופות הכהונה של ראשי הממשלה. המגמה היא אפוא ברורה למדי: כיום ראשי ממשלה בישראל מתחלפים בקצב מהיר יותר ומכהנים פחות זמן לעומת העבר הלא רחוק.

טבלה 2: משך כהונותיהם של ראשי ממשלה ב-16 דמוקרטיות פרלמנטריות בשתי תקופות

מדינה ממוצע (ימים) עד 1990 ממוצע (ימים) מ-1990 שינוי בימים שינוי באחוזים
פינלנד 549 1,481 932 169.8
הולנד 1,161 2,891 1,730 149.0
דנמרק 1,326 2,957 1,631 123.0
בלגיה 883 1,618 735 83.2
 אירלנד 1,236 1,977 741 60.0
 אוסטרליה 1,884 2,914 1,030 54.7
בריטניה 1,656 2,368 712 43.0
ניו זילנד 1,487 1,663 176 11.8
איטליה 607 644 37 6.1
נורווגיה 1,183 1,092 91- 7.7-
 גרמניה 2,988 2,583 405- 13.6-
שוודיה 2,345 1,827 518- 22.1-
קנדה 2,037 1,536 501- 24.6-
 ישראל 1,581 1,015 566- 35.8-
יפן 960 593 367- 38.2-
 אוסטריה 2,667 1,442 1,225- 45.9-

* בטבלה זו לא מופיעות שלוש הדמוקרטיות החדשות - ספרד, יוון ופורטוגל.

דרך נוספת להמחיש שראשי ממשלה בישראל אינם נהנים מתקופות כהונה ארוכות היא הצגת תקופות הכהונה הארוכות ביותר של ראשי ממשלה ב-19 הדמוקרטיות שנבחנו. טבלה 3 מראה כי בראש הרשימה עומד ראש הממשלה השוודי טאג ארלנדר, שכיהן בתפקיד יותר מ-23 שנים רצופות. הלמוט קוהל וקונרד אדנאוור הגרמנים ממוקמים במקומות השלישי והרביעי, ומרגרט ת'אצ'ר במקום התשיעי. בישראל תקופת הכהונה הארוכה ביותר היא זו של דוד בן גוריון, שכיהן ברצף מ-1955 עד 1963. תקופת כהונה זו מדורגת במקום ה-37, ובכל המדינות האחרות שנבדקו היה לפחות ראש ממשלה אחד שכיהן זמן ארוך מזה. גם בטבלה זו (כמו בטבלה 1) ישראל נמצאת בחברתן של יפן ואיטליה, הממוקמות מעט מעליה.

טבלה 3: דירוג משך כהונותיהם של ראשי ממשלה ב-19 דמוקרטיות פרלמנטריות

--- ראש הממשלה מדינה משך הכהונה (ימים) משך הכהונה (שנים)
1. ארלנדר שוודיה 8,405 1946-1969
2. מנזיס אוסטרליה 5,878 1949-1966
3. קוהל גרמניה 5,870 1982-1998
4. אדנאוור גרמניה 5,143 1949-1963
5. גונסאלס ספרד 4,903 1982-1996
6. קרייסקי אוסטריה 4,781 1970-1983
7. לוברס הולנד 4,309 1982-1994
8. הווארד אוסטרליה 4,284 1996-2007
9. ת'אצ'ר בריטניה 4,226 1979-1190
10. הוליואק ניו זילנד 4,090 1960-1972
11. טרודו קנדה 4,062 1968-1979
12. אהרן אירלנד 3,968 1997-2008
13. ורניצקי אוסטריה 3,879 1986-1997
14. פרסון שוודיה 3,851 1996-2006
15. שלוטר דנמרק 3,790 1982-1993
--- --- --- --- ---
35. דה גאספרי איטליה 2,807 1945-1953
36. סאטו יפן 2,796 1964-1972
37. בן גוריון ישראל 2,792 1955-1963

מן הטבלאות עולה כי הרשות המבצעת בישראל והעומד בראשה פגיעים וחלשים. ניכר כי הם חשופים ללחצים ולמתקפות יותר מרוב הממשלות וראשיהן בעולם הדמוקרטי, והדבר פוגע ביציבות השלטון, ביעילותו וביכולת המשילות. מצב זה מחייב בחינה של צעדים מתונים אשר יש בכוחם לשפר את תפקודה של הממשלה, את יציבותה ואת יכולתו של ראש הממשלה לנווט את הגה השלטון. לעיון בצעדים כאלה ראו את ניירות הרקע וההמלצות של הפורום לתיקון שיטת הממשל.