מאמר דעה

תיק המשפטים – אחריות כבדה (מכתב לשר המשפטים הבא)

| מאת:

כבוד השר,

משימה גדולה וחשובה הופקדה בידיך. תפקיד שר המשפטים בעת הזאת הוא להגן על הדמוקרטיה הישראלית מפני מבקשי נפשה.

תפקידך הראשון יהיה לשכך את המתח המופרז שקיים בין המערכת הפוליטית ובין מערכת המשפט. עליך להחזיר את משרת שר המשפטים למסורת הטובה (שהופרה ע"י השר פרידמן) של הגנה על מערכת המשפט וחיזוקה. בעיקר נוגע הדבר לבלימת הניסיונות החוזרים והנשנים לפגוע בסמכויות בית המשפט לבקר את חקיקת הכנסת, והניסיונות להפוך את המינויים לבית המשפט העליון למינויים פוליטיים. על סמכויותיו עצמאותו ומעמדו הא-פוליטי של בית המשפט יש לשמור מכל משמר.

חיזוק בית המשפט והגנה עליו - אין פירושם קפיאה על השמרים. ישנן רפורמות נדרשות עד מאד, במערכת השפיטה ובמערכת אכיפת החוק. בכל הקשור לבית המשפט, נדרש חיזוק עצמאות הרשות השופטת – מתן סמכויות לרשות השופטת בקשר להתקנת סדרי דין, בתהליך התקצוב ובמינהל בתי המשפט.

כמו כן, נדרש קידומה של רפורמה, המונחת לפתחה של הממשלה זה שנים, אשר תשחרר את בית המשפט העליון מתפקידו כבית משפט לערעורים בזכות, על ידי הקמת בית משפט לערעורים. רפורמה זו תאפשר לבית המשפט העליון להתמקד בערעורים ברשות, ובכך למקד את מרצו בפיתוח המשפט.
מלאכה רבה וחיונית ממתינה לך: נדרשת, בעצה אחת עם נשיא בית המשפט העליון ובתאום עם שר האוצר, תכנית חומש להפחתה ניכרת של העומס האדיר המוטל על מערכת השפיטה. אזרחי ישראל זכאים למערכת משפט העושה משפט צדק בזמן סביר. עינוי הדין הוא בבחינת עיוות הדין.

בכל הקשור למערכת אכיפת החוק, נדרשים שני שינויים עיקריים. ראשית, המשך התהליך שהוחל בו בקדנציה הקודמת, של הקמת גוף ביקורת על התביעה הכללית. ראוי כי גוף זה יעסוק בביקורת מערכתית יזומה, כדי לאתר כשלים לשם שיפור המערכת וכן בטיפול בתלונות כנגד תובעים. שנית, הגיעה העת לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני ראשים – זה המייעץ לממשלה, וזה העומד בראש התביעה הכללית. מובן שיש לעשות זאת בזהירות רבה ובשום שכל, כך שיישמרו ואף יחוזקו עצמאותם ואי תלותם של כל אחד מהגופים האלה. לא ניתן עוד להמשיך במצב הנוכחי, בו עומס משימות וסמכויות אדיר מרוכז אצל אדם אחד, כשהתוצאה הבלתי נמנעת היא עיכובים מוגזמים בקבלת החלטות. עיכובים אלה פוגעים בזכויותיהם של פרטים ובאינטרס הציבורי.

מההיבט של שמירה על הדמוקרטיה באופן כללי, נכונו לך אתגרים גדולים: בתוקף תפקידך כיו"ר ועדת השרים לעניני חקיקה, יהיה עליך לשמש חומה בצורה ההודפת הצעות העויינות את הזר ואת הגר. מצופה משר המשפטים להיות המבוגר האחראי, שאינו מאפשר חקיקה פופוליסטית, כזו החותרת תחת ערכי השוויון וחופש ביטוי, ואף חקיקה פרסונאלית ורטרואקטיבית הסותרת כללי הגינות בסיסיים.

יהיה עליך להפוך את שיטת המשפט שלנו לבת-חורין לקראת יום העצמאות השבעים של המדינה: להביא לכינון חוק יסוד: כינון חוקה, ולהחליף את כל החקיקה מימי המנדט בחקיקה ישראלית עדכנית, ההולמת מדינה חופשית.

נתגלגלה לידיך הזדמנות יוצאת דופן להוביל רפורמות נחוצות וחשובות. אני מאחל לך ולכולנו, מקרב לב, כי תשכיל להתרומם אל גובה השליחות וגודל השעה.