יום הזיכרון ליצחק רבין

שמונה עשרה שנים חלפו מאז רצח ראש הממשלה יצחק רבין. בעיני רבים היה זה רגע השפל של הדמוקרטיה הישראלית, שבו נעשה שימוש באלימות רצחנית למטרות פוליטיות. לכן מדאיג לגלות שבישראל של שנת 2013 כמעט רבע מהאזרחים אינם מסתייגים משימוש באלימות למטרות פוליטיות.

ממצאי מדד הדמוקרטיה 2013 מלמדים (עמ' 147-148):

  • רוב מוצק (73.4%) מתנגד לשימוש באלימות להשגת מטרות פוליטיות. אם כי, כפי שרואים בתרשים (81) במהלך השנים חלו תנודות בשיעור השוללים אלימות לצורך השגת מטרות פוליטיות בכל מצב.  
  • כמעט רבע מהאזרחים הישראלים (22.7%) אינם מסתייגים משימוש באלימות להשגת מטרות פוליטיות.
  • שיעור אלה שאינם מסתייגים משימוש באלימות להשגת מטרות פוליטיות גבוה במעט בקרב ערבים בהשוואה ליהודים (26.5% ו – 22.1% בהתאמה).
  • בקרב הצעירים (בני 18-24) שיעור אלה שאינם שוללים שימוש באלימות להשגת מטרות פוליטיות גדול יותר מאשר בקרב המבוגרים.

הכנסו למדד הדמוקרטיה וקראו את הנתונים.