מאמר דעה

לחנך לדמוקרטיה

| מאת:

ימים קשים ומדאיגים עוברים על ישראל. מתחת לעימות הביטחוני המדאיג ומשבש את חיינו, מסתתר איום משמעותי לא פחות: גל של שנאה, אלימות גזענית מזעזעת. מה שהחל בהתבטאויות איומות ברשתות חברתיות, התגלגל לאלימות ברחובות, לרצח מזעזע ובימים האחרונים גם לאלימות בריונית כלפי מפגינים. למרבה הצער, הפתרון האמיתי היחיד שיוכל להתמודד עם התופעה מן השורש, ייקח שנים. הוא מתחיל ונגמר בחינוך אמיתי לדמוקרטיה מהותית, המחויבת לערך כבוד האדם כערך אוניברסלי ולשוויון לכלל האזרחים.

התמונה באדיבות Shutterstock

ימים קשים ומדאיגים עוברים על ישראל. מתחת לעימות הביטחוני המדאיג ומשבש את חיינו, מסתתר איום משמעותי לא פחות: גל של שנאה, אלימות גזענית מזעזעת. מה שהחל בהתבטאויות איומות ברשתות חברתיות, התגלגל לאלימות ברחובות, לרצח מזעזע ובימים האחרונים גם לאלימות בריונית כלפי מפגינים.

אין להתפלא על כך. עוד כשפרצה תופעת פשעי השנאה כלפי ערבים, שכללה בעיקר ונדליזם, מובן היה שמדובר אך בקצה הקרחון, שמבוסס על תופעה רחבה הרבה יותר שתגלוש גם לאלימות. לגורמים רבים, גם אם לא כולם בכוונת תחילה, יש חלק בעידודה וטיפוחה – פוליטיקאים, רבנים, ומנהיגי ציבור אחרים.

הפתרונות למצב זה צריכים לכלול שילוב של טיפול לטווח הקצר ברמה הפלילית, וטיפול לטווח הארוך ברמה החינוכית.

למרבה הצער, הפתרון האמיתי היחיד שיוכל להתמודד עם התופעה מן השורש, ייקח שנים. הוא מתחיל ונגמר בחינוך אמיתי לדמוקרטיה מהותית, המחויבת לערך כבוד האדם כערך אוניברסלי ולשוויון לכלל האזרחים. ואין צורך להמציא את הגלגל - עדיין לא מאוחר לאמץ וליישם את הדו"ח "להיות אזרחים – חינוך לכלל תלמידי ישראל" של הועדה בראשות פרופ' קרמניצר. דו"ח זה, שהמליץ, בין השאר, לקיים חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות לכל אורך שנות הלימוד, עוד מגיל הגן, יושם באופן חלקי בלבד. יתר-על כן,  ספרים שנכתבו לאור הדו"ח, ספגו ביקורות בשנים האחרונות על-כך שהם מבטאים חינוך ליברלי מדי, ובעקבות כך ננקטו מהלכים לגימוד הערכים הדמוקרטיים- ליברליים במערכת החינוך. יש צורך דחוף לשים בצד את המחלוקות הפוליטיות לשם טיפול דחוף בבעיה הבוערת מול עינינו. חייבים לחזק ולהעמיק את החינוך לדמוקרטיה ולאזרחות טובה: חינוך למעורבות בחברה ובקהילה, חינוך לחשיבה עצמאית וביקורתית, למעורבות פוליטית ולתרבות פוליטית, חינוך המעלה על נס את ההשתתפות בפוליטיקה, כפעילות חיונית ונאצלת – התפקדות למפלגות ופעילות פוליטית לשם השפעה ישירה על מציאות החיים במדינה. כל אלה אינם יכולים להיעשות במסגרת השעות המצומצמת המוקדשת למקצוע האזרחות ובגיל המאוחר יחסית שבו מתחילים ללמדו. מתחייב חינוך לערכי הדמוקרטיה במסגרת כלל המקצועות העוסקים באדם. בעיקר נדרש מאמץ מיוחד  בבתי ספר הלא-ממלכתיים. ממצאי הסקרים בדבר עמדות התלמידים מלמדים על בעיה חריפה מיוחד בבתי הספר הללו. שם מתבקשת מלאכת תיקון יסודית ומתחייב מהלך של פיקוח שיטתי על רמתו וטיבו השל החינוך לדמוקרטיה ולאזרחות בקרבם.

הפתרונות ברמה הפלילית דורשים חשיבה מחדש של גורמי האכיפה. לא יתכן שכנופיות אלימות ומאיימות יזעקו סיסמאות גזעניות ברחובות הבירה בליווי המשטרה. עניין זה דורש הנחיות ברורות לטיפול בלתי מתפשר. יש לקיים גם בחינה מושכלת וזהירה של מדיניות התביעה בנוגע להסתה לגזענות. המקום ממנו יש להתחיל הוא מלמעלה – התבטאויות של אנשי מפתח כגון רבנים ומובילי דעה. התבטאויות אלה משפיעות יותר ומסוכנות יותר  מאשר ציוץ מזדמן של נער משולהב. החלטות היועץ המשפטי לממשלה לסגור את התיקים בנוגע ל"תורת המלך" בו הוסבר למשל, בנוגע להריגת גויים כי "יש סברא לפגוע בטף אם ברור שהם יגדלו להזיק לנו" ולמכתב הרבנים שקרא שלא להשכיר דירות לערבים, הן דוגמאות למדיניות שצריכה להשתנות, ולאלתר. אסור שהמדינה תגלה רפיסות נוכח מי שעושים שימוש בזוי בערכי היהדות מתוך מוטיבציה גזענית.

לנוכח המתרחש לנגד עינינו, האחראים על מערכת החינוך ועל אכיפת החוק אינם רשאים לרחוץ בנקיון כפיים. עליהם המלאכה לעשות.