סקירה

חוק המשילות תמונת מצב

חוקרי המכון מצוות תיקון שיטת הממשל נטלו חלק בדיוני וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בנושא חוק המשילות, במטרה להציע תיקון של חלקים שונים בהצעות החוק שהוגשו לוועדה, על מנת לנסות ולמנוע פגיעה במשטר הפרלמנטרי בישראל, ולהביא לשיפורים ותיקונים בשיטה הקיימת.

פרופ' גדעון רהט וחוקרים מתוכנית תיקון שיטת הממשל נטלו חלק בדיוני וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בנושא חוק המשילות, במטרה להציע תיקון של חלקים שונים בהצעות החוק שהוגשו לוועדה, על מנת לנסות ולמנוע פגיעה במשטר הפרלמנטרי בישראל, ולהביא לשיפורים ותיקונים בשיטה הקיימת.

בחלק מסעיפי ההצעות תמך צוות המחקר  בראשות פרופ' רהט, כמו הגבלת גודל הממשלה, ובחלקם ניסה לתרום להנעת דיון משמעותי ומעמיק - כמו בנושא העלאת אחוז החסימה. בחלקים אחרים הביע המכון התנגדות כמו הרעיון לבקש רוב של 65 באי אמון ומניעת מימון בחירות למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה של 4%.

 תמונת מצב עדכנית של הצעת חוק המשילות:

  1. ההצעה לצמצם את מספר השרים ל- 18 (לא כולל רה"מ) ואת מס' סגני השרים ל 4 התואמת לעמדת צוות המחקר של המכון - התקבלה.
  2. אומצה הצעה המאזנת בין ריבוי מוגזם של הגשות האי אמון - וזילות של המנגנון כפועל יוצא - לבין ההצעה הדרקונית למנוע הגשת אי אמון ללא רוב של 61, ההצעה להגבלת הגשת הצעות אי אמון פעם אחת לחודש - למעט מקרים בהם יש רוב של 61 להצעת האי אמון כאמור - התקבלה ותואמת לעמדת צוות המחקר של המכון.
  3. הצעת צוות המחקר של המכון לאי אמון קונסטרוקטיבי (אי הפלת ממשלה ללא הקמת ממשלה חלופית) – טרם התקבלה, אך קיימת גישה חיובית וקיימת תמיכה.
  4. מניעת מימון ציבורי למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה של 4% - קיימת תמיכה (המכון מתנגד ויש קולות משמעותיים נגד גם בקואליציה).
  5. בעניין ההמלצה להעלאת אחוז החסימה – למרות סיכום הדיונים בוועדה ולאור ההבנות אליהן הגיעו במהלך דיוני התקציב (29.7.2013) נציגי האופוזיציה עם רה"מ נתניהו, מדובר בנושא רגיש במיוחד שדורש דיון מעמיק ואפילו ניסיון ליצירת הסכמות רחבות.
    תגיות:
    חוק המשילות