תיקון שיטת הממשל בישראל

בשני העשורים האחרונים לוקה המשטר בישראל בתחלואים מצטברים הפוגעים בתפקודו ומערערים את אמון הציבור בפוליטיקה ובפוליטיקאים. הספר מאבחן את תחלואי שיטת הממשל בארבעה תחומים מרכזיים – שיטת הבחירות, הכנסת, הממשלה והמפלגות. על בסיס מחקר מעמיק ומשווה מובאות המלצות לתיקון בכל אחד מן התחומים. ליישומן תהיה השפעה מיטיבה על תפקודה ועל איכותה של הדמוקרטיה הישראלית.

הקריאה לתיקון שיטת הממשל בישראל ימיה כימי המדינה. שוב ושוב צצות יוזמות לשינוי רכיבים שונים של מוסדות השלטון. ואולם רובן של היוזמות נדחה, מיעוטן מאומץ, ומקצתן – כמו חוק הבחירה הישירה של ראש הממשלה – רק מחמיר את הבעיות במערכת הפוליטית הישראלית.

ספר זה מגיש לקורא את פירותיו של מחקר מקיף שנעשה בידי קבוצת חוקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה בין השנים 2009 ל-2012. כל אחד מחלקי הספר פותח באבחון נקודות החולשה של ארבעה רכיבים מרכזיים במבנה הממשל בישראל: שיטת הבחירות; המפלגות; הממשלה; והכנסת. בשלב הבא בוחן כל חלק את הפוטנציאל שיש בעריכת רפורמות מוסדיות לתיקון ולשיפור התחומים שאובחנו כבעייתיים. רכיבי הממשל בישראל נבחנים גם בהשוואה לדמוקרטיות ותיקות (מדינות מערב אירופה, צפון אמריקה, אוסטרליה, ניו זילנד ויפן) ולדמוקרטיות חדשות מצליחות (למשל, צ'כיה ופולין) במטרה ללמוד מניסיונן של דמוקרטיות אחרות ולקבוע, על סמך ניסיון זה, מה רצוי לשמר במבנה המשטר הישראלי ומה עדיף לשנות וכיצד, כמובן בהתחשב בכל המאפיינים המייחדים את הפוליטיקה הישראלית.

הנחת העבודה של המחקר שלפנינו היא ששינוי לטובה בהתנהלותם של מוסדות פוליטיים יוצר תמריצים להתנהגות פוליטית ראויה יותר ושהשינוי הזה מביא לתפקוד יעיל ודמוקרטי יותר של המערכת הפוליטית והשחקנים הפועלים בה, למשיכת כוחות איכותיים יותר לפוליטיקה ולשיפור תדמיתם של הפוליטיקה והפוליטיקאים בעיני האזרחים. הרעיון המרכזי הוא שבטווח הארוך תיקונים מן הסוג הזה בממשל הישראלי עשויים לתרום לשינוי כולל בתרבות הפוליטית שלנו ולמפנה של ממש בדרך שבה אזרחי ישראל תופסים את הפוליטיקה.

הספר מוקדש לפרופ' אשר אריאן ז"ל.

ד"ר ניר אטמור
חבר בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה במכללה האקדמית צפת.

רעות איצקוביץ'־מלכה
דוקטורנטית במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים וחברה בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

ד"ר שלומית ברנע
שימשה ראש ענף ממשלה בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

שוריק דריישפיץ
בעל תואר שני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר היה חבר בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

אור טוטנאור
דוקטורנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים וחבר בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

מיכאל פיליפוב
דוקטורנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. היה חבר בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

ד"ר חן פרידברג
ראש ענף הכנסת וענף שיטת הבחירות בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה. חברת סגל במחלקה ללימודי ישראל של המרכז האוניברסיטאי אריאל.

ד"ר עופר קניג
ראש ענף מפלגות בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה וחבר סגל במחלקה לפוליטיקה וממשל של המכללה האקדמית אשקלון.

אנה קנפלמן
בעלת תואר שני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר הייתה חברה בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.