נייר עבודה

הגבלת גודל ממשלות

| מאת:

הפורום לתיקון שיטת הממשל הוקם כדי לשמש סמכות ציבורית מקובלת ומעוגנת בתודעה הציבורית אשר תבחן, תגבש ותניע שיח ציבורי מעמיק שעיקרו רפורמות ושינויים שמטרתם לשמר את הדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון בישראל. צוותי המחקר של המכון מגבשים הצעות קונקרטיות, ישימות ומבוססות לשינויים ולתיקונים בשיטת הבחירות, במבנה המפלגות ותפקודן ובשיטת השלטון.  לקראת המפגש השישי של הפורום נכתב נייר העבודה בנושא הגבלת גודל ממשלות - סקירה, מסקנות והמלצות.

מבוא

נייר זה עוסק בגודלן של ממשלות. במוקדו עומדת השאלה האם יש להגדיר, וליתר דיוק, להגביל, את גודלן של ממשלות ישראל בחוק, ואם כן, הכיצד. מענה לשאלה זו מוצע כאן בצורת בחינה של הצורך בהגבלה זו בישראל והערכה של היתרונות והחסרונות של אימוצה במסגרת הרפורמה של מבנה המשטר בישראל.

הנייר מורכב מחמישה חלקים. חלקו הראשון של הנייר מוקדש להצגת ההגדרות הנומינליות והתפעוליות של גודל ממשלות. חלקו השני מוקדש לבחינת הצורך בהגבלת גודלן של ממשלות על-ידי חקיקה, בחינה הנעשית על-ידי הערכת גודלן של ממשלות ישראל במבט היסטורי והשוואתי, על בחינת הגורמים המשפיעים על גודלן, ועל הצגת ההשלכות הבעייתיות של גודלן של ממשלות ישראל. חלקו השלישי של הנייר מוקדש לבחינת התועלת הצפויה מהגבלת גודל ממשלות בחוק. בחינה זו כוללת הצגה של החלת ההגבלה בעולם ובישראל בפועל והערכה של יתרונותיה וחסרונותיה. חלקו הרביעי של הנייר מוקדש לדיון בשיטות שונות להחלת הגבלה זו. בסיכומו של הנייר מוצגים לקחים והמלצות לגבי הגבלת גודל ממשלות בישראל.

הורידו את המסמך הגבלת גודל ממשלות