איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח?

המלצות עיקריות

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 28 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

חוברת זו מבוססת על שני פרסומים בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה: האחד, פיקוח הכנסת על הממשלה: תמונת מצב והצעה לרפורמה והאחר, תיקון שיטת הממשל בישראל. החוברת כוללת את תמצית הכשלים שאובחנו בעבודת הכנסת בשני תחומים עיקריים — חקיקה ופיקוח על הרשות המבצעת — ואת עיקרי ההמלצות לשיפור עבודתה.

הכנסת היא אחת הזירות החשובות ביותר לליבון הסוגיות המהותיות במדינה ולקבלת החלטות, ואולם בעיות שונות פוגעות ביכולתה למלא את תפקידיה בהצלחה.

החוברת שלפניכם מבוססת על שני פרסומים בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה: האחד, פיקוח הכנסת על הממשלה: תמונת מצב והצעה לרפורמה (מחקר מדיניות 77, מאת חן פרידברג וראובן חזן, 2009) והאחר, תיקון שיטת הממשל בישראל (ספר בעריכת גדעון רהט, שלומית ברנע, חן פרידברג ועופר קניג, 2013). החוברת כוללת את תמצית הכשלים שאובחנו בעבודת הכנסת בשני תחומים עיקריים — חקיקה ופיקוח על הרשות המבצעת — ואת עיקרי ההמלצות לשיפור עבודתה.

בחוברת ארבעה חלקים. החלק הראשון עוסק בחקיקה הפרטית ושלושת החלקים האחרים בפיקוח על הרשות המבצעת: באמצעות ועדות הכנסת, באמצעות מליאת הכנסת ובאמצעות התקציב. אימוץ התיקונים המוצעים יעצים את יכולתה של הכנסת לפקח על הממשלה ויתרום לשיפור תפקודה בנושאי החקיקה.

החוברת מיועדת למקבלי ההחלטות במדינת ישראל ולמתעניינים בנושא של תיקון שיטת הממשל. נשמח לסייע ככל שנוכל בהבהרה ובהרחבה של כל אחת מן ההמלצות.

פתח דבר

חלק ראשון: חקיקה פרטית

אפיון הכשלים
המלצות

חלק שני: פיקוח על הרשות המבצעת באמצעות ועדות הכנסת

אפיון הכשלים
המלצות

חלק שלישי: כלי הפיקוח של המליאה על הרשות המבצעת

אפיון הכשלים
המלצות

חלק רביעי: הפיקוח הפרלמנטרי באמצעות התקציב

אפיון הכשלים
המלצות

אחרית דבר