מאמר דעה

בפועל, אין בישראל תמלוגים בעד אוצרות הטבע

| מאת:

הצעת וועדת שישנסקי נדיבה מאין כמותה כלפי חברות הגז ונדיבה מדי על חשבון הציבור בישראל. קראו את מאמרו של מומי דהן.

הממצא המדהים ביותר שמופיע בדוח ששינסקי הוא שמדינת ישראל אינה זוכה לראות ולו שקל אחד מאוצרות הטבע שנתגלו בתחומה. קשה להאמין, אבל דוח הוועדה חושף כי הטבות המס הייחודיות מהן נהנות חברות חיפוש הנפט והגז עולות בערכן הכספי על התמלוגים הנמוכים שמושתים על חברות אלו. חברות חיפוש הנפט והגז נהנות מהטבות מס שאף ענף אחר לא זוכה להן.

שלל הטבות המס המיוחדות כולל בין השאר גם הטבת מס תמוהה בגין אזילת הגז. יש גם פטור ייחודי ממכס לציוד ולמכונות שמשמשים בחיפוש הגז. אף חברה עסקית רגילה לא נהנית מהטבות מס מעין אלו. מתברר כי הטבות המס האלה הן בעלות ערך כספי גבוה במיוחד. הערך המשוער של הטבת המס בפרויקט ים תטיס רק בגין אזילת הגז נאמד בכ-150 מיליון שקלים בשנת 2008. לעומת זאת התמלוגים בפרויקט ים תטים היו כ-145 מיליון שקלים באותה שנה. לא ייאמן, אבל הטבות המס המיוחדות היו גדולות ב-5 מיליוני שקלים מן התמלוגים. כלומר לפי חישוב זה, מדינת ישראל לא קיבלה אפילו שקל אחד בעד אוצרות הטבע.

ההצעה של וועדת ששיסנקי להטיל מס רק לאחר שחברות חיפושי הגז השיגו תשואה של 50 אחוזים היא נדיבה מאין כמותה כלפי חברות הגז. היא למעשה נדיבה מדי על חשבון הציבור בישראל. הנדיבות המופרזת הזו של וועדת ששינסקי משקפת את החשש מכוחם העצום של בעלי חברות חיפושי הגז. היה ברור שאלו ישכרו שכירי חרב כלכליים ושכירי חרב משפטיים וערב רב של יחצנים כדי לשבש את דעתו של הציבור ולהטיל מורא על גורמי שלטון, וכל זאת כדי לקחת נתח בלתי מתקבל על הדעת מאוצרות הטבע של ישראל.

התמלוגים נטו בפרויקט ים תטיס במיליוני שקלים, לפי דוח וועדת ששינסקי (עמוד 45)

שנה תמלוגים הטבת מס הנאמדת
בגין ניכוי אזילה
תמלוגים נטו
(לאחר הטבת המס)
2004 71 56 15-
2005 73 92 19-
2006 102 122 20-
2007 120 131 11-
2008 144 149 5-
2009 153 146 7
סה"כ 649 710 61-
 

* שודר בתוכנית הכלכלית של גלי צה"ל ביום רביעי, 17.11.2010

ד"ר מומי דהן הוא מרצה בכיר לכלכלה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.