להורדה

עתידו של מנוע הצמיחה הישראלי

חזרה להובלה של תעשיות עתירות ידע ולחדשנות מדעית-טכנולוגית

פורום קיסריה 2009

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 51 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

מסמך זה מציג נתונים רבים על הרכיבים המאפיינים את התפתחותה של מערכת התעשיות עתירות הידע הישראלית ועל השינויים שחלו בה בשנים האחרונות. הוא מנתח ומאפיין את המגמות, התהליכים והמשמעויות הנוגעים למצבה של מערכת הידע והחדשנות ומציג תחזית לעתיד.

מסמך זה מציג נתונים רבים על הרכיבים המאפיינים את התפתחותה של מערכת התעשיות עתירות הידע הישראלית ועל השינויים שחלו בה בשנים האחרונות. הוא מנתח ומאפיין את המגמות, התהליכים והמשמעויות הנוגעים למצבה של מערכת הידע והחדשנות ומציג תחזית לעתיד. הגישה והניתוח המערכתי המובאים במסמך זה מובילים לכמה תובנות חשובות. על בסיס תובנות אלה יש להיערך לביצוע צעדים אופרטיביים ולקידומם.

ראש הצוות פרופ' אריה בנטור, דיקן הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית וחוקר בכיר במוסד שמואל נאמן, הטכניון
עורך לאוניד בקמן, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים
חברי הצוות ד"ר אלי אופר, מדען ראשי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אייל אפשטיין, אגף התקציבים, משרד האוצר

יגאל ארליך, משנה ליו"ר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

ד"ר ארנה ברי, שותפה עצמאית, ג'מיני קרנות ישראליות

תא"ל ד"ר דני גולד, ראש המחקר והפיתוח בצה"ל ובמשרד הביטחון

ד"ר יהושע גלייטמן, מנהל שותף, Platinum VC

שגיא דגן, כלכלן בכיר, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה

יובל וולמן, יועץ כלכלי לשר האוצר

יהודה זיסאפל, נשיא קבוצת רד-בינת, יו"ר איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה

פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה

לידיה לזנס, סגנית המדען הראשי לתקציב ותפעול תמיכות מו"פ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

פרופ' שאול לך, הפקולטה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים

סטיבן סתיו, מנכ"ל ות"ת

סאמי פרידריך, יו"ר שלדור בע"מ

גיל רבינוביץ, ראש צוות, שלדור בע"מ

ד"ר מיכאל רודה, סגן נשיא לפרויקטי צמיחה-פיתוח עסקי, IBM

אלי רונן, יו"ר מקורות

תקציר

חלק ראשון: תהליכים ומגמות
1. התפתחות תעשיית הידע והחדשנות כמנוע צמיחה מרכזי של המשק
2. מגבלות ההצלחה במישור הלאומי
        2.1. כשל לאומי בפיתוח חברות גדולות
        2.2. כשל מימוני
        2.3. כישלון ביצירת יכולת תחרותית במגוון תחומי פעילות
        2.4. כישלון בהרחבת מעגל עתירוּת הידע והטכנולוגיה למסגרות רחבות והיווצרות כלכלה דואלית
        2.5. שחיקה במעמד האקדמיה: מחקר מדעי והכשרת הון אנושי
3. תהליך השחיקה בתחרותיות של תעשיות הידע והחדשנות (שנות האלפיים)
        3.1. תחרות גלובלית על הון אנושי ופיננסי
        3.2. התפתחות במדיניות המדע והטכנולוגיה במדינות מתחרות
        3.3. קשיים בפיתוח סביבה עסקית תחרותית ופתוחה
4. תעשיות עתירות ידע - אתגר לאומי
5. המשבר הכלכלי-פיננסי והשפעתו על תעשיות עתירות ידע ועל חדשנות

חלק שני: מדיניות וצעדים מוצעים
1. צעדים מידיים: הצלת נכסי הליבה וניצול הזדמנויות
        1.1. מימון חירום
        1.2. שימור כוח אדם
        1.3. שימור הון אנושי וחיזוקו ויצירת ערך באקדמיה
2. גיבוש אסטרטגיה ומדיניות לקידום עתירוּת ידע וחדשנות
        2.1. איזון בין ניטרליות לבין מדיניות מכוונת
        2.2. היבטים כלכליים
        2.3. היבטים חברתיים
        2.4. היבטים אקדמיים

נספחים
נספח 1: תעשיות עתירות ידע כמנוע צמיחה מרכזי במשק
נספח 2: האקדמיה כמקור לידע והון אנושי
נספח 3: מצב האקדמיה וההון האנושי בישראל
נספח 4: כושר התחרות של ישראל: השוואה בין-לאומית
נספח 5: מדיניות המו"פ בפינלנד