אמת, ויכוח חופשי ודמוקרטיה

| מאת:

במלאות 27 שנה לרצח אמיל גרנצוויג ומתוך חשש להמשך הידרדרות השיח הציבורי בישראל, בחרנו להעלות לאתר המכון אסופת מאמרים שתשמש, בתקווה, מורים ומחנכים העוסקים בחינוך לדמוקרטיה ותאפשר שיח פוליטי נטול אלימות – תנאי הכרחי לקיומו של משטר דמוקרטי המבוסס על חופש המחשבה, הביטוי והשכנוע. אנו מודים להוצאת הספרים ע"ש מאגנס על האפשרות לפרסם את החוברת המלאה.

שנה לאחר הירצחו של אמיל גרינצווייג ז"ל (לפני 27 שנים), פרסמה האוניברסיטה העברית באמצעות הוצאת הספרים על שם מאגנס אסופת מאמרים לזכרו של אמיל בנושא: אמת, ויכוח חופשי ודמוקרטיה.

החוברת כללה דברי הקדמה מאת נשיא האוניברסיטה דאז, ד"ר אברהם הרמן, ופרופ' שמואל אייזנשטאדט וכן שלושה מאמרים שכתבו מיכאל הד, ירון אזרחי ואביעזר רביצקי. עוד כללה החוברת קטעים נבחרים ומאירי עיניים מכתביו הפדגוגיים של אמיל ז"ל.

במאמרו על "חילוקי דעות ושלמות החברה", מתייחס מיכאל הד לסוגיית השיח החופשי כחלופה לאלימות מנקודת ראותו של הניסיון ההיסטורי. ירון אזרחי מנתח סוגיה זו במאמרו "קול היחיד וקול הרבים", מתוך התייחסות למרכזיותן של החשיבה העצמית והביקורת החופשית על השלטון למשטר הדמוקרטי, בעיקר בעידן של תקשורת ההמונים; ואביעזר רביצקי, במאמרו "שפה אחד ודוברים אחדים", דן בנושא הפלוגתא והרתיעה מקידושה של עמדה אחת כאמת בלעדית במקורות היהדות. השבוע, כ-27 שנה לאחר הרצח, החליט המכון לדמוקרטיה להעלות פרסום זה בשלמותו באתר של המכון במטרה להנגיש אותו לקוראים ולגולשים המוטרדים מהמשך התדרדרותו של השיח הציבורי בישראל.

בזמנו סירב משרד החינוך להפיץ את החוברת בכיתות הגבוהות של בתי הספר התיכוניים בארץ בתואנה שלרצח אמיל גרינצווייג ולעיסוק בדמוקרטיה בהקשר זה יש היבט פוליטי מדי! ואולם כאז גם עתה, המחויבות לטיפוחו של שיח פוליטי נטול אלימות איננה פרוגרמה פוליטית של מפלגה או תנועה אחת, אלא תנאי הכרחי לקיומו של משטר דמוקרטי שמבוסס על חופש המחשבה, הביטוי והשכנוע.

לדאבוננו, בשנים שחלפו מאז הרצח ההסתה נגד דעות יריבים בפוליטיקה הישראלית לא דעכה אלא אף התחזקה, ועמה עלו גם תדירות מעשי האלימות ועוצמתם. השיא היה רצח ראש ממשלה על רקע מאמציו לקדם את השלום עם העם הפלסטיני ואולם לאחרונה היה גם ניסיון התנקשות בחייו של הפילוסוף פרופ' זאב שטרנהל. אנו מקווים שחוברת זו, שנכתבה באווירה של חרדה לאחר הרצח הפוליטי של אמיל גרינצווייג, תשמש מורים ומחנכים שעוסקים בחינוך לדמוקרטיה.

הורידו את החוברת "אמת, ויכוח חופשי ודמוקרטיה"

כל הזכויות שמורות להוצאת הספרים ע"ש מאגנס