חדש

הסדרת החיסיון העיתונאי

מחקר מדיניות 104

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 128 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 45 ₪

להבדיל מחסיונות מקצועיים אחרים החיסיון העיתונאי איננו מעוגן בישראל בחוק אלא על ידי פסיקת בית המשפט בלבד, וגם זה לא באופן מוחלט. ואולם זה כמה שנים שסוגיית החיסיון העיתונאי עומדת במרכזן של פרשיות שהוכח בהן הצורך לקבוע כללי מסגרת. אחת המכשלות העיקריות היא הקושי להגדיר מיהו אותו עיתונאי שיזכה להגנת החיסיון. מחקר זה מציע הגדרה הנגזרת מתכלית החיסיון — שמירה על יחסי האמון בין מקור לעיתונאי. 

החיסיון העיתונאי מקנה הגנה מפני לחצים שמטרתם לאלץ עיתונאים לחשוף את זהותו של מקור המידע שלהם ואת המידע שמסר להם אותו מקור. מדובר במידע חיוני לעבודה העיתונאית, למימושה של הזכות לחופש עיתונות ולקיומו של הליך דמוקרטי מתפקד.
להבדיל מחסיונות מקצועיים אחרים החיסיון העיתונאי איננו מעוגן בישראל בחוק אלא על ידי פסיקת בית המשפט בלבד, וגם זה לא באופן מוחלט. ואולם זה כמה שנים שסוגיית החיסיון העיתונאי עומדת במרכזן של פרשיות שהוכח בהן הצורך לקבוע כללי מסגרת. אחת המכשלות העיקריות היא הקושי להגדיר מיהו אותו עיתונאי שיזכה להגנת החיסיון. מחקר זה מציע הגדרה הנגזרת מתכלית החיסיון — שמירה על יחסי האמון בין מקור לעיתונאי.


התמונה באדיבות Shutterstock

המחקר גם מציע לאפשר את הסרת החיסיון רק אם גילוי המידע שבידי העיתונאי יתרום תרומה משמעותית להכרעת הדיון ורק אם היקף הגילוי יהיה במידה המתאימה להגשמת האינטרס הציבורי או הפרטי, ולא מעבר לה. כן מוצע קנה מידה להטלת אחריות חוזית על עיתונאים שהפרו את החיסיון העיתונאי בכפוף לשיקולים מסוימים. ועוד: היות שהפרקטיקות לאישור נקיטת אמצעי חקירה וחיפוש נגד עיתונאים מסכנות את מימושו של החיסיון העיתונאי, מוצע כי הוא יחול שווה בשווה גם בהליכי חקירה וחיפוש.

מחקר מדיניות זה הוא חלק מסדרת “רי־סטרט לדיני התקשורת” ששמה לה למטרה לעדכן את חוקי התקשורת במדינת ישראל כדי להתאימם לעידן הדיגיטלי.

עו"ד שירן ירוסלבסקי קרני היא בוגרת תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר עומדת בראש התכנית "רפורמות במדיה" במכון הישראלי לדמוקרטיה ומלמדת בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים. מומחית לאסדרת תקשורת ולממשל פתוח.

תקציר
מבוא

פרק ראשון: תמונת מצב של החיסיון העיתונאי בישראל

א. מבוא: חסיונות
ב. המצב לפני הלכת ציטרין
ג. המצב אחרי הלכת ציטרין
ד. קביעת החיסיון העיתונאי בכללי אתיקה
ה. מיהו בעל החיסיון?
ו. על אילו סוגי מידע מגן החיסיון העיתונאי?
ז. החיסיון העיתונאי כמקים חובה חוזית ונזיקית
ח. החיסיון העיתונאי בהליכי חקירה ובהליכי חיפוש
ט. האזנות סתר לעיתונאים

פרק שני: ניסיונות לעגן את החיסיון העיתונאי בחקיקה בישראל

א. הצעות חוק מוקדמות
ב. דוח ועדת מעוז
ג. תזכיר של משרד המשפטים שהוכן בעקבות דוח ועדת מעוז
ד. הצעות חוק מהעת האחרונה
ה. מדוע נדחו הצעות החוק לעיגון החיסיון העיתונאי בחוק?

פרק שלישי: הסדרי חיסיון עיתונאי: משפט משווה

א. המשפט האנגלי
ב. צרפת
ג. שוודיה
ד. גרמניה
ה. המלצות מועצת שרי אירופה
ו. ארצות הברית
ז. קנדה
ח. אוסטרליה
ט. ניו זילנד


פרק רביעי: המלצות להסדרת החיסיון העיתונאי

א. עיגון בחוק של הגדרת "עיתונאי" לצורך החלת הגנת החיסיון
ב. הגדרת מקצוע ה"עיתונאי" בפסיקה משווה 
ג. היקף הגדרת מקצוע ה"עיתונאי"
ד. האם החיסיון צריך לחול גם על בלוגרים
ה. הגדרת "עיתונאי" לצורך הגנת החיסיון העיתונאי במדינות אחרות 
ו. צמצום ההגנה במקרים של שימוש לרעה בחיסיון על ידי פרשנות שיפוטית
ז. מיהו בעל החיסיון העיתונאי?
ח. הגדרת היקף ההגנה על סוג ההליכים
ט. הגדרת היקף ההגנה על תוכן מידע שמסר מקור
י. התנאים להסרת החיסיון
יא. עילת הפרת חוזה
יב. חובה לגילוי מידתי
יג. המלצות במישור הדיוני
יד. המלצות לפירוש החוק

סיכום