סקר כלכלי מיוחד

56% מהעצמאים לא עובדים כמעט שנה

| מאת:

משבר הקורונה פגע במצב התעסוקתי של העצמאים באופן חמור בהשוואה לשכירים- נכון לשבוע השני של דצמבר כ- 74% מהעצמאים עבדו, אך מרביתם (45%) דיווחו על עבודה חלקית ורק מיעוט (24%) המשיכו לעבוד בהיקפים דומים לאלו שנרשמו טרום קורונה. סקר מיוחד על מצב העצמאים

Flash 90

הסקר נערך בתחילת דצמבר 2020 (טרם הטלת הסגר השלישי בסוף דצמבר 2020 והחמרתו לסגר מהודק בשבוע השני של ינואר 2021) בקרב מדגם מייצג של העובדים בישראל . פרק זה מציג את תשובותיהם של כ- 150 עצמאים שהשיבו לסקר.

בתחילת דצמבר 2020 רוב העצמאים (כ-74%) עבדו, אולם חלקם הגדול (45%) עבדו באופן חלקי בלבד. רק 29% מהעצמאים עבדו כרגיל (מהם כ- 5% שאף הגדילו את היקף העבודה).

מדובר בהרעה לעומת המצב בחודש יוני 2020, אז דיווחו כ- 80% מהעצמאים שהינם עובדים, כמחציתם (42%) עבדו באופן חלקי בלבד.

ההרעה לעומת המצב בחודש יוני בולטת גם בשיעור העצמאים שנאלצו לסגור את העסק: כרבע מהעצמאים (26%) דיווחו בתחילת דצמבר כי נאלצו להפסיק לעבוד או לסגור את העסק. שיעור זה משקף סדר גודל של כ- 130 אלף עצמאים שלא עובדים (באופן זמני או קבוע). זאת לעומת כ-20% מהעצמאים שנאלצו להפסיק לעבוד/לסגור את העסק בחודש יוני (כ- 100 אלף איש).

מצב הנשים העצמאיות בתחילת דצמבר 2020 היה מעט טוב יותר, כאשר 22% מהן נאלצו לסגור את העסק לעומת 28% מהגברים העצמאים. מצב העצמאים במרכז הארץ טוב בהרבה מזה של העצמאים בפריפריה – כ-30% מהעצמאים בפריפריה נאלצו לסגור את העסק לעומת 19% במרכז. זאת בדומה לפערים לפי השכלה, כאשר כ-31% מהעצמאים בעלי תעודת בגרות ומטה נאלצו לסגור את העסק, לעומת 19% מבעלי תארים אקדמיים.

בדומה ליוני, גם בתחילת דצמבר רוב העצמאים שנאלצו לסגור את העסק - סגרו באופן זמני (18%) ומיעוטם סגרו באופן קבוע (8%). אולם שיעור השיעור הכולל של המדווחים על סגירת העסק עלה לעומת חודש יוני 2020 (26% בדצמבר לעומת 20% ביוני - אז 14.4% סגרו באופן זמני וכ- 5.4% באופן קבוע).

משבר הקורונה פגע במצב התעסוקתי של העצמאים באופן חמור בהשוואה לשכירים- נכון לשבוע השני של דצמבר כ- 74% מהעצמאים עבדו, אך מרביתם (45%) דיווחו על עבודה חלקית ורק מיעוט (24%) המשיכו לעבוד בהיקפים דומים לאלו שנרשמו טרום קורונה. לעומתם,87% מהשכירים דיווחו בתחילת דצמבר 2020 שעבדו, מרביתם (68%) המשיכו לעבוד באותם היקפי משרה כמו לפני הקורונה ורק 13% בהיקפי משרה נמוכים יחסית למצבם טרום הקורונה.

נכון לתחילת דצמבר, דיווחו העצמאים שהזמן הממוצע שבו העסק היה סגור בעקבות משבר הקורונה עמד על כ- 7 חודשים (במצטבר מאז תחילת מרץ). ראוי לציין כי אחוז בולט (30%) דיווחו על סגירת העסק למשך 8 חודשים מאז פרוץ המשבר, וכ- 26% ציינו כי נאלצו לסגור את העסק לבין 9 ל- 10 חודשים, במצטבר מתחילת חודש מרץ.

גם הסקר הנוכחי, בדומה לקודמיו, מעלה תמונה של פגיעה קשה בהכנסות העצמאיים: כ- 75% מהעצמאים מדווחים על פגיעה בהכנסתם בחודש נובמבר 2020 , מהם 57% שרשמו ירידה בהכנסתם וכ- 18% שכלל לא משכו הכנסה מהעסק. זאת לעומת 65% שדיווחו על פגיעה בהכנסה בחודש יוני, מהם 52% שדיווחו על ירידה בהכנסתם, ו- 13% נוספים דיווחו כי לא הייתה להם כלל הכנסה.

גם שיעור הירידה בהכנסות העמיק מאז הסקר הקודם: ירידה ממוצעת של 47% בהכנסתם של העצמאים שדיווחו על ירידה בהכנסה בחודש נובמבר 2020 לעומת ירידה של 44% בחודש יוני.

הפגיעה ברמות ההכנסה בולטת בקרב העצמאים בהשוואה לשכירים: 75% מהעצמאים נפגעו בהכנסתם בחודש נובמבר 2020, לעומת 26.5% בקרב השכירים שעבדו בנובמבר. יתרה מכך, שיעור המדווחים שלא משכו כלל הכנסה אישית מהעסק בקרב העצמאים עומד על 18% לעומת כ- 1.5% שקיבלו כלל שכר בקרב השכירים.

למעשה כשני שליש מהשכירים שעבדו בנובמבר (66%) מדווחים שלא נפגעו כלל בשכר, זאת לעומת כ- 19% מהעצמאים בלבד שלא נפגעו בהכנסתם בחודש נובמבר.

גם שיעור הפגיעה בהכנסתם של העצמאים (אלו שדיווחו על ירידה בהכנסה בחודש נובמבר 2020) היה חד בהשוואה לשכירים - 47% ירידה לעומת 24% ירידה בקרב השכירים.

לעצמאים בסקר הובהר באופן הבא כי עד כה הוצגו 3 סוגי סיוע לעצמאים/בעל שליטה שפעילותם העסקית נפגעה בשל נגיף קורונה:

  1. מענקי סיוע לעצמאים/שכיר בעל שליטה בגין הפגיעה בהכנסתך האישית (רשת ביטחון) – מענק דו חודשי בסך מקסימלי של 15,000 ₪ לחודשיים.
  2. מענקי השתתפות בהוצאות לעצמאים - לכיסוי הוצאות קבועות שהעסק נאלץ לשלם גם בהיותו סגור או כאשר הפעילות פוחת במידה משמעותית.
  3. פטור מלא/חלקי מתשלום ארנונה.

מניתוח תשובותיהם עולה כי נכון לתחילת דצמבר רוב העצמאים, כ-60%, הגישו בקשה לקבלת מענק כלשהו מהמדינה, מהם כ-36% הגישו בקשה ליותר מסוג אחד.

48% ביקשו לקבל מענק סיוע לעצמאי/שכיר בעל שליטה בגין פגיעה בהכנסה, 45% ביקשו לקבל מענק השתתפות בהוצאות, ורק 6% ביקשו פטור מלא או חלקי מתשלומי ארנונה (חלק גדול מהמשיבים הגישו בקשה ליותר מסוג אחד של מענק).

מהסקר עולה כי ההיקף המצטבר של מענקי הסיוע לעצמאי/שכיר בעל שליטה, שקיבלו העצמאים בסקר מאז תחילת המשבר, עומד על 21,875 ₪ בממוצע ועל 15,000 ₪ לפי החציון (לא כולל המענקים הכלליים לכלל האזרחים). סכום זה (21,875 ש"ח) מהווה כ-36% בממוצע מסך ההכנסה האישית מהעסק.

בקרב מי שקיבלו מענק סיוע לעצמאי/שכיר בעל שליטה, כ- 30% מהעצמאים קיבלו מענקים בהיקף של בין 10,000 ₪ ל- 15,000 ₪ (מחציתם – קיבלו 15,000 ₪). 13% קיבלו מענק בהיקף שבין 20 ל- 30 אלף ₪.

בקרב העצמאים שקיבלו מענק השתתפות בהוצאות, הסכום המצטבר מאז תחילת המשבר עומד על 11,673 בממוצע, המהווה כ- 37% מתוך סך ההוצאות הקבועות של העסק בתקופה הרלבנטית.

פחות מ-10% (כ- 9%) מהעצמאים קיבלו פטור מלא או חלקי מתשלומי ארנונה, בעוד 75% לא קיבלו כלל וכ-16% השיבו כי אינם יודעים אם קיבלו.

רק כ-11% - 12% נעזרו באיש מקצוע כדי לקבל את המענקים.

בממוצע, מספר הימים שעבר מהגשת הבקשה עד לקבלת המענק עמד על 7.7 ימים, כאשר כשליש מהמשיבים קיבלו את המענקים באותו היום, ו-81% קיבלו אותם תוך שבוע.

כ-50% מהעצמאים בסקר חושבים שאופן הגשת המענק נעשה בצורה פשוטה או פשוטה ביותר, בעוד רק 25% חושבים שהוא היה מורכב או מורכב ביותר. והיתר (25%) סימנו תשובה ניטרלית (באמצע בין פשוט ביותר למורכב ביותר).