פרק נבחר

הלכה ציונית

המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית

הקמת מדינת לאום של העם היהודי, לאחר כאלפיים שנה, יצרה שאלות הלכתיות רבות וחדשות. בספר הלכה ציונית, פרויקט מונומנטלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 31 מחשובי הרבנים והאינטלקטואלים של דורנו בוחנים את דרך ההתמודדות של ההלכה עם אתגר הריבונות. על פני יותר מ-900 עמודים נפרשות העמדות השונות: האם קיימת הלכה ציונית? מה היקפה? מה קיים ומה חסר? מהם כיווני הצמיחה הראויים לפיתוח ההלכה בדור התקומה?

ניתן לצפות בפרק הראשון של הספר ובהמשך ניתן יהיה להוריד את כולו.