שנתון החברה החרדית בישראל 2018

שנתון החברה החרדית בישראל מכנס זו הפעם השלישית במקום אחד נתונים רבים ומגוונים על החברה החרדית בישראל. השנתון מציג שלל נתונים על הדמוגרפיה החרדית, על מערכת החינוך ודפוסי התעסוקה שלה, על שיעורי העוני בקרבה ועל רמת החיים ואורחות החיים שלה ומנתח את המגמות העולות מהם.

התקציר רואה אור הודות לתרומתה הנדיבה של קרן ראסל ברי (The Russell Berrie Foundation). 

שנתון החברה החרדית בישראל מכנס זו הפעם השלישית במקום אחד נתונים רבים ומגוונים על החברה החרדית בישראל. השנתון מציג שלל נתונים על הדמוגרפיה החרדית, על מערכת החינוך ודפוסי התעסוקה שלה, על שיעורי העוני בקרבה ועל רמת החיים ואורחות החיים שלה ומנתח את המגמות העולות מהם.
השנה נבחר לנושא המתחלף נושא הבריאות, ונערכה השוואה בין רמת הבריאות והעיסוק בבריאות בחברה החרדית לאלו שבחברה היהודית הלא–חרדית.

עיון בשנתון מלמד כי דפוסי ההתנהגות ואורחות החיים של הציבור החרדי בישראל אינם אחידים וכי הוא אינו עשוי מקשה כפי שרבים מחוצה לו סוברים. המידע בשנתון מציג חברה רבת פנים, שונה משאר החברה הישראלית אך גם דומה לה; חברה שמרנית אשר בה בעת חוֹוה תמורות מהירות ומהותיות.

לחצו כאן להורדת תקציר השנתון

כניסה לשנתון הדיגיטלי