להורדה

עקרונות לניהול ולתקצוב על פי תפוקות במגזר הציבורי

מחקר מדיניות 2

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 54 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

לאור הניסיון המצטבר והלקחים שהופקו במדינות אחרות ביישום רפורמות ולנוכח המצב במגזר הציבורי בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה מציע מחקר מדיניות זה ככלי עזר למנהל הציבורי הבכיר ולנבחרי הציבור.

לאור הניסיון המצטבר והלקחים שהופקו במדינות אחרות ביישום רפורמות ולנוכח המצב במגזר הציבורי בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה מציע מחקר מדיניות זה ככלי עזר למנהל הציבורי הבכיר ולנבחרי הציבור. זהו מסמך מקיף העוסק בנושאים רבים ומגוונים, ובהם: אחריות אישית, סמכות, דיווח וביקורת, קביעת מדיניות בידי הממשלה, הכנת תקציבים בידי שרים ומנכ"לים, הצגת תקציבים בכנסת, מדידת עלויות תשומה, שקלול נתונים מצרפיים, השוואת ביצועים, עיצוב מדדי תפוקות, בקרה ודיווח שוטף.

פרק ראשון: אחריות אישית, סמכות, דיווח וביקורת

שלב א': קביעת המדיניות על ידי הממשלה

שלב ב': הכנת התקציב הדרוש על ידי השר והמנכ"ל

שלב ג': הדיון על ההקצאה

שלב ד': הצגת התקציב בפני הכנסת

שלב ה': בקרה ודיווח שוטף

חקיקה הכרחית ליישום שיטת התקצוב על פי תפוקות

 

פרק שני: עיצוב מדדי התפוקות

קריטריון החסכון

מהי תשומה, איך נמדדת עלות התשומה, סוגי עלויות

קריטריון היעילות

מהי תפוקה, איך נמדדת תפוקה, מדדי יעילות

חישוב מדדי היעילות

קריטריון האפקטיביות

הגדרת התפוקה המתוכננת

שקלול הנתונים המצרפיים

שונות הביצועים

מועדי מדידה

תחילת תקופה, תקופת התהליך, סוף תקופה

השוואת ביצועים

השוואה פנים-ארגונית (מטרות, סדרה עתית, יחידה אחרת בארגון), השוואה

חוץ-ארגונית (ארגון אחר, תת-מערכת אחרת, המגזר הפרטי, מדינות אחרות)

מדדים משלימים

משוב והשלכות


הערות

ביבליוגרפיה