שקיפות מפלגות

הצעה לסדר 25

תקופת בחירות מדגישה ביתר שאת את הצורך להסדיר את התנהלותן של המפלגות הממומנות על ידי המדינה, כלומר מכספי ציבור, כך שיפעלו בשקיפות ובאחריותיות. בימים שבהם קמות מפלגות חדשות, אחדות מתאחדות ואחרות מתפצלות, מתחדדת השאלה כיצד ניתן להבטיח שגופים אלו, שחובות השקיפות על הנעשה בהן מוגבלות ביותר, יפעלו על פי כללי מינהל תקין. יתרה מזו, בתקופת הכאוס של ימי הבחירות, כאשר כל מפלגה עסוקה בהשקת קמפיינים עתירי תקציב ובגיוס אסטרטגים בעלי שם, גובר הצורך לוודא כי ניהול העניינים הכספיים של גופים אלו יהיה על פי כללים הקבועים בחוק ובאופן גלוי, כך שניתן יהיה לפקח עליהם גם בזמן הבחירות ולא רק לאחריהן. בעידן שבו מצד אחד המודעות הציבורית לשקיפות גבוהה, ומצד שני היכולות הטכנולוגיות מאפשרות שיתוף מידע באופן נגיש וידידותי, ניתן לצפות שגם מפלגות יפעלו לפי סטנדרטים גבוהים באופן יזום. מאחר שהמפלגות עדיין לא עושות זאת באופן וולונטרי, על הגופים הרגולטוריים הרלוונטיים לפעול להסדרת נורמות גבוהות ומחייבות של שקיפות, בכלל זה בדיקת האפשרות להחיל את חוק חופש המידע על המפלגות.