גיל פרישה ומנגנוני פרישה גמישים במערכת הפנסיה

מהדוח האחרון של ארגון OECD עולה שכמחצית ממדינות הארגון נוקטות צעדים להעלאת גיל הפרישה, ובדנמרק, פינלנד, איטליה, הולנד, פורטוגל וסלובקיה כבר התקבלה החלטה להצמידו לתוחלת החיים. זאת ועוד, נכון לשנת 2016 יש פער בגיל הפרישה בין גברים לנשים רק ב־9 ממדינות OECD , וב־6 מתוך 9 מדינות אלו הפער ייסגר עד שנת 2060. המדינות שבהן הפער בין המינים לא צפוי לפי שעה להשתנות הן ישראל, פולין ושווייץ (OECD, 2017). נראה אפוא שהעלאת גיל הפרישה של נשים הוא צעד בלתי נמנע, והצמדתו לתוחלת החיים של כלל האוכלוסייה בישראל היא רק שאלה של זמן.