שילוב נשים בצה"ל בראי פקודת השירות המשותף

מחקר מדיניות 143

תקציר

בשנים האחרונות מתרחשים בצה"ל בעת ובעונה אחת שני תהליכי עומק - הרחבת שירות הנשים ועלייה במספרם של חיילים בני המגזר הדתי לאומי, המתגייסים ליחידות הליבה ומשתלבים בתפקידי קצונה. התרחשותם המקבילה של שני תהליכים אלו הובילה למחלוקת חברתית-ערכית סביב סוגיית השירות המשותף.