שוק הדיור החרדי ופרישתה הגאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בישראל

מחקר מדיניות 150

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון | רכה
  • מספר עמודים: 202 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 45 ₪

על פי תחזיות משרד השיכון, תוספת הדירות שתידרש לציבור החרדי בשני העשורים הקרובים נאמדת בכ-200,000 דירות. כדי לתכנן את פרישׂתן הגאוגרפית ואת שילובן המיטבי באסטרטגיית הדיור הלאומית נחוצים נתונים עדכניים ומהימנים על מאפייני שוק הדיור החרדי, על פרישתו הגאוגרפית, על דפוסי הרכישה והשפעתם על התעסוקה וכן על הממשק המרחבי עם הציבור הלא-חרדי.