מבצע

מרחבי עבודה משותפים: עובדים יהודים וערבים בארגוני עבודה בישראל

מחקר מדיניות 142

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון | רכה
  • מספר עמודים: 242 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

השסע היהודי־ערבי הוא שסע מרכזי בחברה הישראלית. מחקר המדיניות שלפנינו בוחן כיצד מתבטא קונפליקט זה במרחבי עבודה משותפים ליהודים וערבים אזרחי ישראל, תחום שלא זכה לתשומת לב מחקרית רבה.