"חינוך לחיים משותפים" או "חינוך לשותפות": הגדרות והבדלים במושגי מפתח בחינוך אזרחי עכשווי בישראל

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 46 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

ממצאי המחקר מלמדים על האופן שבו ההגדרות השונות של המושג "חינוך לחיים משותפים" מכתיבות את דרכי הפעולה בעניינו ואף את המדיניות לקידומו. ההגדרות הללו גם מייצרות חסמים הנובעים משימוש בשפה מושגית חלופית שדוחקת ערכים דמוקרטיים לשולי השיח ונוטה לרופף את הקשר שבין חינוך לחיים משותפים לבין חינוך לדמוקרטיה. המלצות המחקר מבקשות להתמודד עם התרופפות זו ולהעלות מחדש לסדר היום החינוכי את סוגיית החינוך לדמוקרטיה כרכיב מרכזי והכרחי לצורך קידומו של חינוך אזרחי בר קיימא במדינה דמוקרטית.