חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 27 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

מטרתו של המסמך היא להציע מסגרת יישומית לקידומו של חינוך בר קיימא המשלב מושגים, מיומנויות וערכים דמוקרטיים ומשמש תשתית לקידומו של חינוך אזרחי על כל רכיביו, לאורך כל שנות הלימוד, כחלק בלתי נפרד מסדר היום החינוכי של כל תלמיד/ה, מורה ומחנכ/ת בישראל.