הצורך בהסדרה מחודשת של המשפט החוזר בישראל

הצעה לסדר 44

הדיון בסוגיית המשפט החוזר עוסק בשתי שאלות עיקריות: מהן העילות לקיומו של משפט חוזר ומהו ההליך הראוי לבירור בקשות למשפט חוזר ולהכריע בהן. אנו סבורים כי המצב הקיים בישראל אינו מניח את הדעת, ויש לפעול לשינויו. ראשית, יש לשוב ולאמץ את גישת הפסיקה ברוח דוח גולדברג ולדון בבקשה למשפט חוזר בפתיחות ומתוך מבט רחב. שנית, יש לתת מענה לבעיות המבניות שיתוארו להלן, הן בשלב הראשוני של איסוף ראיות בעקבות בקשה למשפט חוזר, הן בהליכים של הידרשות לבקשה — גיבוש עמדת היועמ"ש וההכרעה השיפוטית