מדד מחירים לאזרחים ותיקים

בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 72 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

המחקר המובא כאן, שנערך בשיתוף פעולה בין המכון הישראלי לדמוקרטיה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בא לבדוק את שינויי המחירים בסל הצריכה של האזרחים הוותיקים. באמצעות נתונים של סקרי הוצאות משק הבית שבידי הלשכה פותח מדד מחירים ייחודי לאזרחים הוותיקים, אשר מאפשר להשוות את התפתחות שינויי המחירים מבחינתם להתפתחות שינויים אלה מבחינתה של כלל האוכלוסייה. זאת כדי לבחון את התאמתו ככלי חלופי להצמדת הקצבאות של האזרחים הוותיקים