יוקר המחיה בישראל: מה מְספּרים המִספּרים?

יוקר המחיה הוא סוגיה מרכזית בשיח הציבורי בישראל. סוגיה זו הובילה למחאות ציבוריות רחבות, והיא חלק בלתי נפרד מהשיח הפוליטי ומהבטחות הבחירות של המפלגות בישראל.

במסמך זה ביקשנו לבחון כיצד משתקף יוקר המחיה בשלושה מדדים כלכליים המעידים על רמת החיים, וכן איפה עומדת ישראל בהשוואה למדינות המפותחות, כלומר מדינות ה-OECD.