צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

ירדן ויס

לשעבר עוזרת מחקר כלכלית לצוות ממשל וכלכלה

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת ירדן ויס

ספרים מאת ירדן ויס