מבצע

חופש הדת והחופש מדת בראי הרעיון הדמוקרטי

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 101 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 64 ₪ מחיר מבצע: 32.0 ₪

חיבור זה בוחן את ההיבטים המשפטיים-חוקתיים של יחסה של המדינה הליברלית כלפי הדת ומתמקד בתוך כך בשאלות שטרם ניתנה להן תשובה מספקת עד
כה.

יחסי דת ומדינה מעוררים שאלות מרתקות על טיבה של המדינה, על הדת ועל החיים המשותפים של אזרחים בחברה חופשית ופלורליסטית. חיבור זה בוחן את ההיבטים המשפטיים-חוקתיים של יחסה של המדינה הליברלית כלפי הדת ומתמקד בתוך כך בשאלות שטרם ניתנה להן תשובה מספקת עד
כה: מדוע ה"דת" זוכה במסורת החוקתית המערבית להתייחסות מיוחדת, לעתים שלילית ולעתים חיובית, וכיצד ניתן לקבוע מהי "דת" לצורכי המשפט החוקתי?

ד"ר אביחי דורפמן, לשעבר חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב. עיקר עיסוקו בתאוריה של המשפט הפרטי, במשפט ולגיטימציה פוליטית, בהפרטה ובזכויות חוקתיות.

הספר רואה אור הודות לתרומתן הנדיבה של קרן משפחת רודרמן
וקרן אנונימית הפועלת בישראל

תקציר

מבוא

פרק ראשון: רקע משפטי ופילוסופי

פרק שני: החופש מדת: כישלון התאוריה הליברלית

פרק שלישי: חופש הדת: כישלון התאוריה הליברלית

פרק רביעי: על צורת השלטון הדמוקרטי כשלטון עצמי משותף

פרק חמישי: האם, ומדוע, טיעונים מבוססי אמונה דתית עלולים לעמוד בסתירה לשלטון עצמי משותף?

פרק שישי: החופש מדת: יישום

פרק שביעי: חופש הדת: יישום

פרק שמיני: הערת הבהרה על היחס בין אתיקה (של אזרחות) לבין המשפט

פרק תשיעי: השלכות מעשיות של התזה המוצעת: משפט, חברה וכלכלה פוליטית

פרק עשירי: דתיותּ מהי? על שאלת היקף השתרעותן של הזכויות לחופש דת ולחופש מדת

פרק אחד-עשר: הניתן ליישם את הגישה המוצעת במסגרת המשפט החוקתי הישראלי הנוהג?

סיכום

מקורות

Abstract