מבצע

בפרט ובכלל: על יהדות, ריבונות וזכויות אדם | גיליון 2

דצמבר 2016

כתב עת של החוקרים הצעירים בוגרי התכנית "זכויות אדם והיהדות" במכון הישראלי לדמוקרטיה. אופיו של כתב העת הוא רב-תחומי ובינתחומי, והחיבורים שיפורסמו בו הם יצירות של חוקרים מעולים בתחילת דרכם באקדמיה הישראלית.

בפרט ובכלל הוא בראש ובראשונה כתב עת של החוקרים הצעירים בוגרי התכנית "זכויות אדם והיהדות" של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שעורכי כתב העת עומדים בראש. מדובר בתלמידים לתואר שלישי, מכל האוניברסיטאות בישראל וממגוון ענפי ידע, שיַחלקו עם הקוראים את פרי עמלם האקדמי בתחום התמחותם. אופיו של כתב העת הוא אפוא רב-תחומי ובינתחומי, והחיבורים שיפורסמו בו הם יצירות של חוקרים מעולים בתחילת דרכם באקדמיה הישראלית.

העורכים רואים בעיני רוחם כתב עת שמצליח לבסס את העיסוק במפגש שבין יהדות, ריבונות וזכויות אדם כתחום ידע עמוק ורבגוני. נעשה כל שביכולתנו שהוא יצמיח רעיונות ומחשבות מקוריים שיעשירו את הדורות הבאים של יהודים ואת המפעל היהודי החשוב ביותר בדורנו – מדינת ישראל.

הורידו את הכרך הראשון במלואו

הורידו את הכרך הראשון במלואו

כרך זה רואה אור הודות לתרומתן הנדיבה של קרן משפחת רודרמן וקרן אנונימית הפועלת בישראל
קרן משפחת רודרמן