מבצע

השתלבות קבוצות פריפריה בחברה ובפוליטיקה בעידן שלום

א. החרדים בישראל

מחקר מדיניות 9

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 47 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

מחקר זה בוחן ארבעה תרחישים אפשריים ביחס לתגובת הקהילה החרדית למדינת ישראל בעידן של שלום ומציעים שלושה סוגים של רפורמות אשר יסייעו לשילוב בין הזכויות של קהילה זו לבין הלגיטימציה המדינתית והדמוקרטית.

נייר עמדה זה דן בהשתלבות החרדים בחברה ובפוליטיקה בעידן השלום. המחברים בוחנים בנייר זה, ארבעה תרחישים אפשריים ביחס לתגובת הקהילה החרדית למדינת ישראל בעידן של שלום ומציעים שלושה סוגים של רפורמות אשר יסייעו לשילוב בין הזכויות של קהילה זו לבין הלגיטימציה המדינתית והדמוקרטית.

בנייר עמדה זה פירטנו את התרחישים המבוססים על איסוף וניתוח אינטנסיבי של נתונים ראשוניים, מחקרים, כתבים, פרוטוקולים, קטעי עיתונים וחומר נוסף העוסק בקבוצות חרדיות. חשוב לציין כי תרחיש אינו דרך לחיזוי העתיד אלא כלי להתמודדות עם אי הוודאות הכרוכה בהתפתחויות פוליטיות או חברתיות עתידיות. אנו מקווים כי התרחישים ישפרו את יכולתם של מקבלי ההחלטות לעצב קווי מדיניות אפשריים.

תודות

הקדמה

החרדים: מבוא

פרק ראשון: הנחות

פרק שני: תרחישים
1. הסתגרות במישור המטריאלי והתרבותי כאחד
2. השתלבות מטריאלית תוך התבדלות תרבותית
3. השתלבות תרבותית תוך התבדלות מטריאלית
4. השתלבות במישור המטריאלי והתרבותי כאחד

פרק שלישי: המלצות

הערות