להורדה

הצעת חוק השב"כ: ניתוח משווה

הערות מרכזיות להצעת החוק, לאור המשפט המשווה

מחקר מדיניות 3

באופן כללי נסמכת הצעת החוק הישראלית בעיקר על החוק האנגלי המקביל. חוק זה ספג ביקורת נוקבת על עמימותו ועל חוסר הצלחתו להתמודד עם הצורך במתן מסגרת חוקית אמיתית לפעולת השירות. מחקר זה מציג ביקורת על הצעת חוק הנוכחית.

באופן כללי נסמכת הצעת החוק הישראלית בעיקר על החוק האנגלי המקביל. חוק זה ספג ביקורת נוקבת על עמימותו ועל חוסר הצלחתו להתמודד עם הצורך במתן מסגרת חוקית אמיתית לפעולת השירות.

נייר עמדה זה מציג ביקורת על הצעת חוק הנוכחית , תוך הכרה בחשיבות פעולתו של השירות, ומתוך הכרה בחשיבותו של חוק, אשר יסדיר פעילות זו.

לטענת המחבר חוק מועיל יהיה כזה המוצא את האיזון הנכון בין הצורך להגן על הדמוקרטיה, לבין הצורך להגן על מי שחי בה.

תקציר

פרק ראשון: רקע

פרק שני: שירותי בטחון זרים והחוקים הנוגעים להם

פרק שלישי: בעיות מרכזיות בהצעת חוק השב"כ, לאור המשפט המשווה

סיכום

הערות וביבליוגרפיה