חדש

ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני

מחקר מדיניות 101

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 117 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 45 ₪

אלי בכר סוקר את מסלול העיצוב והבנייה של מערך הייעוץ המשפטי של השב"כ. בעזרת "ההיסטוריה המשפטית" של השב"כ, ובעיקר של שתי פרשות שנויות במחלוקת — פרשת קו 300 ודוח ועדת לנדוי — הוא מנסח את העקרונות המנחים לבניית מערך ייעוץ משפטי אפקטיבי בארגוני הביטחון הישראליים. עקרונות אלו אמורים למנוע את המשך הפגיעה באמונו של הציבור הישראלי, החשדן ושבע החשאיות והמידור, בארגוני הביטחון.

בעולם המודרני, שבו ללגיטימיות הציבורית והמשפטית יש משקל גובר, נדרשת בחינה מחודשת של העקרונות שעל בסיסם צריכה לפעול מערכת הייעוץ המשפטי בארגונים ביטחוניים. מהם עקרונות אלה, כיצד הם באים לידי ביטוי הלכה למעשה, ומהי מערכת היחסים הנכונה בין היועץ המשפטי לממשלה ובין מערך הייעוץ המשפטי בארגונים ציבוריים בכלל ובארגונים ביטחוניים בפרט? אלו הן השאלות העומדות במוקד המחקר שלפנינו.

אלי בכר סוקר את מסלול העיצוב והבנייה של מערך הייעוץ המשפטי של שירות הביטחון הכללי (שב"כ). בעזרת "ההיסטוריה המשפטית" של השב"כ, ו בעיקר של שתי פרשות שנויות במחלוקת — פרשת קו 300 ודוח ועדת לנדוי — הוא מנסח את העקרונות המנחים לבניית מערך ייעוץ משפטי אפקטיבי בארגוני הביטחון הישראליים. עקרונות אלו אמורים למנוע את המשך הפגיעה באמונו של הציבור הישראלי, החשדן ושבע החשאיות והמידור, בארגוני הביטחון.

עו"ד אלי בכר עבד שנים רבות במערך הייעוץ המשפטי של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ושימש היועץ המשפטי שלו בשנים 2011-2006. היום הוא חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה וחבר בצוות תכנית המחקר "יחסי דרג נבחר-דרג ממונה", בראשות אלוף (מיל') עמיחי אילון ופרופ' מרדכי קרמניצר.