מבצע

הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל

ההיבט הציבורי

מחקר מדיניות 25

 • מאת:
 • שנה:
 • כריכה: רכה
 • מספר עמודים: 56 עמ’
 • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
 • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

לאחר שנים של טלוויזיה חד-ערוצית, עשרות ערוצים פרטיים שוטפים את המרקע ומנהלים ביניהם מלחמת הישרדות עתירת ממון ואינטרסים. המחקר שלפנינו בודק כיצד אפשר לשמור על האינטרסים של הציבור – ולא רק של ערוצי הטלוויזיה והגורמים המממנים אותם. 

המציאות התקשורתית החדשה במדינת ישראל שונה מכל מה שהכרנו בעבר. לאחר שנים של טלוויזיה חד-ערוצית, עשרות ערוצים פרטיים שוטפים את המרקע ומנהלים ביניהם מלחמת הישרדות עתירת ממון ואינטרסים. המחקר שלפנינו בודק כיצד אפשר לשמור על האינטרסים של הציבור - ולא רק של ערוצי הטלוויזיה והגורמים המממנים אותם. כמה מהמסקנות העיקריות העולות ממנו הן שיש להבטיח את נגישותם הכללית של הערוצים הציבוריים; יש לפקח על ביצוע הפרדה ברורה בין תכנים עיתונאיים לתכנים פרסומיים; יש להבטיח את ניידותו של צרכן התקשורת באמצעים משפטיים, כלכליים וטכנולוגיים; חובה להקפיד על ריבוי שחקנים בשוק התקשורת ולמנוע את היווצרותם של מאפיינים מונופוליסטיים; ובקצרה - אין להפקיר את עולם התקשורת לעוצמתו הבלעדית של השוק החופשי.

פרק ראשון: רקע - שוק הטלוויזיה היום ומחר

פרק שני: תחרות, פיקוח והאינטרס הציבורי

 • הכבלים מול הלווין
  א. הסדרי תוכן
  ב. שידור מקבצים
  ג. חיבור מנויים בפריפריה
 • הפרדה בין תוכן לבין הולכה
 • ריבוי מתחרים
 • השפעת התחרות על התכנים
 • פיתוח טכנולוגי ותפקיד המדינה
 • ריכוזיות ובעלויות צולבות
 • תחרות ופיקוח ציבורי
 • מעמדו של השידור הציבורי
  א. חובת שידור
  ב. האתגר לעתיד
 • טיפוח ועידוד היצירה המקומית
  א. מנגנוני תמרוץ
  ב. זמינות חלונות מקומיים
  ג. איכות ופלורליזם תרבותי
 • מסך השידורים הישראלי

פרק שלישי: סיכום וקיצור מסקנות

נספח: גופים רגולטורים

הערות

Abstract